Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA: Izmene Zakona radi usaglašavanja sa Zakonom o javnom dugu


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala biće omogućeno da se poveća baza i struktura potencijalnih investitora koji će ulagati u domaće hartije od vrednosti, rekao je u parlamentu ministar finansija Siniša Mali.

Mali je, obrazlažući izmene zakona, naveo da se predloženim izmenama postiže usaglašavanje odredbi Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) sa Zakonom o javnom dugu("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 i 91/2019).

"Strani investitori i fondovi će na brz i efikasan način moći da ulažu u domaće hartije od vrednosti i u srpsko tržište kapitala", dodao je Mali.

Mali je podsetio da se prošle godine Srbija vratila na međunarodno tržište kapitala, gde je imala dve veoma uspešne emisije evroobveznica, i to po istorijski najnižim kamatnim stopama.

"Pri poslednjoj emisiji obveznica u novembru emitovali smo 550 miliona evra obveznica sa prinosom 1,25 odsto, a prethodno smo u junu emitovali obveznicu u iznosu od 1 milijarde evra, na period od 10 godina, sa stopom prinosa od 1,619 odsto i šest puta većom tražnjom", rekao je Mali.

Ministar je ukazao da efikasno tržište kapitala i poverenje investicione javnosti predstavljaju bitan preduslov za dalji ekonomski razvoj zemlje.

Mali je podsetio da je Srbija nedavno otvorila Poglavlje 4 u pregovorima sa Evropskom unijom, koje se odnosi na slobodno kretanje kapitala, navodeći da je na taj način naša zemlja dobila priznanje da ima uslove za povezivanje sa evropskim tržištima od trenutka pristupanja Evropskoj uniji.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.01.2020.
Naslov: Redakcija