Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI: Rok za preregistraciju ličnog naoružanja 5. mart 2020. godine. Fizička lica koja su posedovala oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, izdata po strom zakonu, dužni su da podnesu zahtev za izdavanje isprave, zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja


Rok za zamenu isprava o oružju ističe 5. marta i do tada vlasnici mogu podneti zahtev za preregistraciju oružja iz B kategorije, navodi se informaciji objavljeno na sajtu MUP-a Srbije.

U B kategoriju spada vatreno oružje sa kratkom i dugom cevi, poluautomatsko, repetirajuće, jednometno, dvometno, sa olučenim i glatkim cevima, a ne spadaju automatsko, oružje skriveno u drugim predmetima i oružje sa prigušivačem.

Zahtev za preregistraciju oružja iz ove kategorije podnosi se lično, u organizacionoj jedinici MUP-a po mestu prebivališta, a tom prilikom se donosi oružje na uvid.

"Prilaže se uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja ne starije od mesec dana, dokaz o opravdanosti razloga za posedovanje oružja", navodi se u informaciji MUP i dodaje da vlasnik sam može pribaviti uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili će to pribaviti MUP.

Kako bi razlozi za posedovanje oružja zbog lične bezbednosti bili opravdani, neophodno je učiniti verovatnim da bi ona mogla biti ugrožena zbog prirode posla ili drugih okolnosti.

Za lovačko oružje neophodna je ispunjenost uslova za posedovanje lovne karte, a za sportsko oružje neophodno je uverenje o aktivnom članstvu u sportskoj streljačkoj organizaciji.

Tokom postupka preregistracije policijski službenici utvrđuju da li su ispunjeni uslovi propisani za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

Preregistracija, odnosno zamena isprava o oružju, obuhvata i građane koji su isprave o oružju dobili po starom zakonu, donetom 1992. godine i dopunjavanom do 2013. godine.

Za neispunjavanje zakonskih obaveza po novom Zakonu o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015 i 10/2019) iz februara 2019. godine zaprećena je prekršajna odgovornost, upozorio je MUP, a uz nju postoji mogućnost oduzimanja oružja.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.01.2020.
Naslov: Redakcija