Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Zbog duga za doprinose i obavezno socijalno osiguranje počela prinudna naplata poljoprivrednicima. Postupak prinudne naplate poreza Poreska uprava počinje donošenjem rešenja, a predmet namirivanja dugova mogu biti pokretne stvari, nepokretnosti, novčana potraživanja, zarada, penzija i gotov novac


Mnogi poljoprivrednici imaju problem sa dugovanjima po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u koje spada zdravstveno i penzijsko osiguranje. Taj dug poljoprivrednika prema državi dostigao je 90 milijardi i 800 miliona dinara, bez kamate, zbog čega je Poreska uprava u toku prošle godine donela 31 rešenje o prinudnoj naplati iz nepokretnosti. Uglavnom je to poljoprivredno zemljište.

Poreska rešenja o dugovanju za obavezno socijalno osiguranje dobili su poljoprivrednici širom Srbije, a u Vojvodini je zabeležen slučaj gde je jednom rataru oduzeto šest jutara zemlje, kaže predsednik udruženja seljaka Subotice Arpad Kiš i dodaje da su paori spremni da plate glavnicu duga, ali ne i kamatu.

"Oni su spremni da plate glavnicu ali kamate su velike i ne mogu poljoprivrednici da isplate ta silna dugovanja jer neko ima dug i od milion i osamsto hiljada dinara", kaže Kiš.

U dopisu Poreske uprave navodi se da će Poreska uprava poljoprivredniku koji u celosti ili delimično nije platio dug poslati opomenu o vrsti i iznosu poreza, kojom mu nalaže da dug plati odmah ili najkasnije u roku od pet dana od prijema opomene.

A ako u navedenom roku dug nije namiren Poreska uprava započinje postupak prinudne naplate.

Sa druge strane tu su i poljoprivrednici koji redovno plaćaju svoje obaveze, ali apeluju da država izmeni Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon) jer, kako navode, ne može penzijsko osiguranje biti podjednako za sve bez obzira da li poljoprivrednik poseduje pola ili sto hektara.

Podsetimo, poljoprivrednici su još 2012. godine tražili da se redefiniše stav države prema dugovima poljoprivrednika za penzijsko i zdravstveno osiguranje, ali i da se izmeni Zakon kako bi se penziono i invalidsko osiguranje plaćalo prema tome koliko ko ima zemlje u svom vlasništvu.

Međutim, Zakon je i dalje nepromenjen, a u Poreskoj upravi napominju da se dug mora platiti i da zemljoradnike tretiraju kao i druge poreske obveznike.

Izvor: Vebsajt RTV, Silvija Gvozdenac, 26.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija