Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Poljoprivredniku koji, u celosti ili delimično, nije platio porez, Poreska uprava šalje opomenu o vrsti i iznosu poreza, kojom mu nalaže da dospeli porez plati odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene. U suprotnom Poreska uprava počinje postupak prinudne naplate poreza donošenjem rešenja o prinudnoj naplati. Predmeti prinudne naplate kod poljoprivrednika mogu biti pokretne stvari, nepokretnosti, novčana potraživanja, zarada, odnosno penzija i gotov novac


Mnogi poljoprivrednici imaju problem sa dugovanjima za doprinose. Država je krenula da popisuje imovinu i da oduzima.

U Vojvodini je zabeležen slučaj gde je jednom rataru oduzeto šest jutara zemlje.

"Jedan poljoprivrednik nam se obraćao da mu pomognemo, problem je možda i u njemu što nije sproveo onaj savet koji smo mu mi dali – nije postupio kako treba. Nagomilalo mu se mnogo sredstava, duga…", priča Kiš Arpad predsednik seljaka Subotice.

Ukratko, problem je nastao 2005. godine, kada je uveden PDV i otada se nisu dostavljali kvartalni čekovi da se doprinosi uplaćuju. Arpad kaže da je svaki poljoprivrednik jednostavno mislio da je to mnogo jednostavnije, odnosno da je dug otpisan.

"Tako da je i kod ovog našeg slučaja poljoprivrednik računao da nema dugovanja, da država ne traži. Stvorio se neki vakum gde nije bilo jasno šta je sa PDV-om. Tako se njemu stvorila glavnica na koju se nakupila velika kamata. Zbog te kamate on je stvorio problem jer nije hteo da plati kamatu, nije ni zahteve podnosio kako treba, nije se obraćao organima Poreske uprave i dopise i rešenja sva je zapostavljao i došlo je do ovog epiloga", kaže Kiš.

Dodaje da je problem kod sprovođenja propisašto komunikacija nije na adekvatnom nivou.

Problem se tu ne završava, jer cena ovih 6 jutara premašuje njegova dugovanja. I konačno, ovo nije usamljen slučaj.

Izvor: Vebsajt B92, 25.01.2017.
Naslov: Redakcija