Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PRIMENI LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA: Nacrtom zakona je propisano donošenje programa transplantacije koji će biti jedinstven na teritoriji Republike Srbije i koji će definisati jasne procedure i postupke u vezi organizacije, timova i finansiranja celokupnog postupka presađivanja organa. Da bi se oblast primene ćelija i tkiva razvila po najvišim standardima medicinske nauke i prakse neophodno je definisati registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze koji omogućava pronalaženje nesrodnih davalaca i obezbeđivanje ćelija za presađivanje


Nacrt zakona o primeni ljudskih ćelija i tkiva na precizan način definiše koje zdravstvene ustanove mogu podneti zahtev za obavljanje delatnosti iz oblasti ćelija i tkiva, kao i koje mogu biti banke tkiva uključujući i sve uslove koje moraju da ispune da bi dobile dozvolu.

Razlozi za donošenje novog zakona sadržani su u potrebi da se oblast primene ćelija i tkiva kod ljudi zasnuje na najvišim standardima medicinske nauke i prakse, s obzirom na to da je reč o oblasti medicine koja se intenzivno razvija i nudi velike mogućnosti za lečenje, kao i da se zdravstvenim ustanovama koje obavljaju ovu delatnost omoguće bolji uslovi za njeno obavljanje u skladu sa savremenim dostignućima u ovoj oblasti.

Naime, važeći Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009) uređujući oblast transplantacije ćelija i tkiva nije prepoznao značaj definisanja i uređenja delatnosti u oblasti ćelija i tkiva za primenu kod ljudi, kao i uslove pod kojima se ta delatnost može obavljati, a u koje spadaju delatnost darivanja, dobijanja, testiranja, obrade, očuvanja, skladištenja, distribucije i primene ljudskih ćelija i tkiva od živog ili od umrlog lica kod ljudi.

Pored toga, da bi se oblast primene ćelija i tkiva razvila po najvišim standardima medicinske nauke i prakse u Republici Srbiji neophodno je definisati registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze koji omogućava pronalaženje nesrodnih davalaca i obezbeđivanje ćelija za presađivanje. Postojeći zakon nije jasno definisao postojanje registra kao organizacione celine, kao ni odgovornosti i obavezne delatnosti registra što je osnov za rad u skladu sa najvišim standardima iz ove oblasti. Novi zakon uređuje aktivnosti u ovoj oblasti što doprinosi razvoju i unapređenju rada sa nacionalnim davaocima što doprinosi bržem ostvarivanju zdravstvene zaštite u ovoj oblasti, kao i unapređenje međunarodne saradnje.

Takođe, Nacrtom zakona je propisano donošenje programa transplantacije koji će biti jedinstven na teritoriji Republike Srbije i koji će definisati jasne procedure i postupke u vezi organizacije, timova i finansiranja celokupnog postupka presađivanja organa.

Donošenjem novog zakona stvoriće se uslovi za promociju davalaštva i podizanje svesti građana o značaju davanja, kao i organizovanje delatnosti u oblasti ćelija i tkiva, čime će se u svim etapama, uz poštovanje pricipa sledivosti, zaključno sa najcelishodnijom primenom u svrhu lečenja, unaprediti kvalitet pružene zdravstvene zaštite u skladu sa savremenim standardima medicinske nauke i prakse, odnosno sa propisima Evropske Unije u ovoj oblasti. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 28.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija