Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE ADVOKATSKOJ KOMORI SRBIJE I REGIONALNIM ADVOKATSKIM KOMORAMA U VEZI SA SPROVOĐENJEM IZVRŠENJA KADA JE U IZVRŠNOJ ISPRAVI KAO DUŽNIK OZNAČENA REPUBLIKA SRBIJA


Članom 300. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje) propisano je da:

"Ako je u predlogu za izvršenje kao izvršni dužnik naznačena Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, izvršni poverilac dužan je da, pored računa izvršenja budžeta, naznači direktnog korisnika budžetskih sredstava zbog čijeg rada je nastalo potraživanje koje se namiruje i jedinstven broj korisnika javnih sredstva koji pripada tom direktnom korisniku budžetskih sredstava".

Obaveza navođenja u predlogu za izvršenje direktnog korisnika budžetskih sredstava zbog čijeg rada je nastalo potraživanje, propisana još izmenama ranije važećeg Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je stupio na snagu dana 31. maja 2014. godine (Zakon o izmeni i dopuni Zakona o izvršenju i obezbeđenju - "Sl. glasnik RS", br. 139/2014).

Iako je od navedenih izmena zakona prošlo četiri i po godine, pojedini javni izvršitelji i dalje dostavljaju Narodnoj banci Srbije zaključke kojim nalažu sprovođenje izvršenja, određenog rešenjem o izvršenju suda u kojima je kao izvršni dužnik označena Republika Srbija, bez navođenja direktnog korisnika budžetskih sredstava zbog čijeg rada je nastalo potraživanje.

Narodna banka Srbije - Prinudna naplata ovakve zaključke vraća javnim izvršiteljima, sa obrazloženjem da se isti ne mogu sprovesti, jer nisu u skladu sa članom 300. Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Pojedinim javnim izvršiteljima isti zaključak se vraća po nekoliko puta, a njihovo obrazloženje je da tako određeno rešenjem suda i da oni ne mogu da menjaju rešenje.

Apsolutno se slažemo sa činjenicom da javni izvršitelj ne može da menja izvršno rešenje suda, kao i da izvršni sud ne može da menja izvršnu ispravu ali je činjenica da se takvo rešenje, shodno članu 300. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ne može sprovesti.

O nemogućnosti i problemima u vezi sprovođenja izvršenja kada u rešenju nije određen krajnji korisnih budžetskih sredstava, shodno čl. 300. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Narodna banka Srbija je obavestila Ministarstvo pravde i Državno pravobranilaštvo. U vezi sa navedenim u prilogu Vam dostavljamo kopije odgovora, koje smo dobili od Ministarstva pravde i Državnog pravobranilaštva.

Imajući u vidu napred navedeno a shodno odgovoru Državnog pravobranilaštva, mišljenja smo da nema nikakvih smetnji da se pre podnošenja predloga za izvršenje, kao i u slučaju kada je već doneto rešenje o izvršenju, izvršni poverilac ili njegov punomoćnik obrati Državnom pravobranilaštvu, radi utvrđivanja direktnog korisnika budžetskih sredstava zbog čijeg rada je nastalo potraživanje koje se namiruje u izvršnom postupku.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Vojvodine, 26.11.2018.
Naslov: Redakcija