Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIMENA RESTRIKTIVNOG ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU PRODUŽENA I TOKOM 2019. GODINE


Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije, Branko Ružić, izjavio je da se predloženim izmenama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru produžava primena tog zakona do kraja 2019. godine.

Ružić je, obrazlažući u Skupštini Srbije set zakona iz resora za koji je nadležan, istakao da su smanjenje zarada, zabrana zapošljavanja i racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru mere koje su do sada najviše doprinele smanjenju rashoda i uspehu fiskalne konsolidacije.

On je ukazao na to da je usled pozitivnih efekata primene zakona omogućeno manje restriktivno odlučivanje o potrebi novog zapošljavanja, a naredne godine razmatraće se efikasniji sistemi koji će omogućiti korisnicima javnih sredstava efikasnije popunjavanje radnih mesta.

Ministar je, govoreći o Predlogu zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, objasnio da se menjaju rokovi od kojih počinje primena sistemskog i posebnih zakona o platama u pojedinačnim delovima javnog sektora i to za 1. januar 2020. godine.

Prema njegovim rečima, izmene su uslovljene potrebom da se sprovedu dodatne finansijske analize prelaska na nov sistem plata.

On je rekao da se predloženim izmenama Zakona o državnim službenicima definiše pojam kompetencija u procesu upravljanja ljudskim resursima, koji podrazumeva skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje bi državni službenik trebalo da poseduje.

Ružić je objasnio da je reč o kompetencijama koje oblikuju ponašanje državnih službenika i vode postizanju očekivane radne uspešnosti na radnom mestu.

Prema njegovim rečima, predložene su i odredbe koje predviđaju da će se izbor među kandidata u konkursnom postupku zasnivati na proveri tih kompetencija, a takav sistem se uvodi i kod vrednovanja rada državnih službenika.

Kada je reč o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, ministar je rekao da Srbija ima manjak inspektora u odnosu na potrebe svih oblika inspekcijskog nadzora i službenih kontrola, kao i u poređenju sa evropskim prosekom.

Upravo zbog toga, naš zadatak u narednom periodu biće i izrada plana zapošljavanja novih inspektora, kao i njihovo stručno usavršavanje kroz obuke, radionice i savetovanja, u skladu sa mehanizmima predviđenim kako izmenama i dopunama ovog zakona, tako i u skladu sa Zakonom o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, naveo je Ružić.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 28.11.2018.
Naslov: Redakcija