Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Od 1. decembra 2017. godine Narodna banka Srbije - Prinudna naplata neće postupati po zahtevima punomoćnika izvršnih poverilaca, za dostavljanje podataka o računima izvršnih dužnika – fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, a koji ne ispunjavaju zakonske uslove. Podatke o tekućim računima fizičkih lica – potrošača, punomoćnici izvršnih poverioca u slučajevima kada je izvršni postupak već pokrenut mogu dobiti isključivo preko nadležnog suda, odnosno potrebno je do od suda zahtevaju da se isti po službenoj dužnosti obrati Narodnoj banci Srbije sa zahtevom za dobijanje podataka


Narodna banka Srbije uputila je dopis Advokatskoj komori Srbije u kome obaveštava da počev od 1. decembra 2017. godine Narodna banka Srbije Prinudna naplata neće postupati po zahtevima punomoćnika izvršnih poverilaca, za dostavljanje podataka o računima izvršnih dužnika – fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, a koji ne ispunjavaju uslov propisan odredbom člana 31. stav 5. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje).

U vezi sa navedenim dostavljena je i kopija dopisa Ministarstva pravde br. 011-00–213/2016–05 od 11.10.2016. godine.

Svi primljeni zahtevi biće vraćani njihovim podnosiocima, bez obzira na činjenicu što je sud zaključkom naložio izvršnom poveriocu da pribavi podatke o računima izvršnog dužnika ili je ovlastio izvršnog poverioca, bilo u formi zaključka ili dopisa pozivajući se na odredbe člana 9. Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016 i 108/2016) ili člana 31. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, da može da se obrati Narodnoj banci Srbije sa zahtevom za dostavljanje podataka o računima fizičkih lica.

Navedenim odredbama je izričito propisano da su drugi državni organi i organizacije dužni da sudovima dostavljaju potrebne podatke, odnosno nije propisano da sud ovlašćuje poverioca ili punomoćnika da može da se obrati Narodnoj banci Srbije.

Shodno napred navedenom podatke o tekućim računima fizičkih lica – potrošača, punomoćnici izvršnih poverioca u slučajevima kada je izvršni postupak već pokrenut mogu dobiti isključivo preko nadležnog suda, odnosno potrebno je do od suda zahtevaju da se isti po službenoj dužnosti obrati Narodnoj banci Srbije sa zahtevom za dobijanje podataka. U zahtevu sudu je potrebno da obavezno navedete JMBG izvršnog dužnika fizičkog lica.

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje)

Dužnost davanja podataka

Iz Člana 31

Da bi dobio podatke, javni izvršitelj mora da pokaže rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ili rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave radi namirenja potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti.

Dobijene podatke sud i javni izvršitelj mogu da obrađuju samo radi utvrđivanja imovine izvršnog dužnika i sprovođenja izvršenja.

Sud i javni izvršitelj ima pravo da od državnih organa, imalaca javnih ovlašćenja, drugih pravnih lica i preduzetnika besplatno dobije i druge podatke koji su mu potrebni za delotvorno vođenje izvršnog postupka.

Državni organi, imaoci javnih ovlašćenja, druga pravna lica i preduzetnici dužni su da izvršnom poveriocu koji navede potraživanje radi čijeg namirenja ili obezbeđenja namerava da vodi izvršni postupak ili postupak obezbeđenja i priloži izvršnu ispravu u kojoj je sadržano potraživanje, besplatno dostave sve podatke koje su dužni da dostave i sudu i javnom izvršitelju, izuzev podataka iz poreske prijave za poslednje tri godine (stav 1. tačka 18. ovog člana). Pod istim uslovima dužnost dostavljanja podataka postoji i prema advokatu kao punomoćniku izvršnog poverioca. Dobijene podatke izvršni poverilac i advokat izvršnog poverioca mogu da koriste samo za potrebe izvršnog postupka, a podatke o pravnim poslovima i radnjama (stav 1. tačka 19. ovog člana) samo za pobijanje pravnih radnji izvršnog dužnika u svrhe sprovođenja izvršenja.

Podaci moraju da se dostave u roku od osam dana od dana prijema zahteva za dostavljanje.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 24.11.2017.
Naslov: Redakcija