Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: Izveštaj o sudskoj nezavisnosti i nepristrasnosti u državama članicama Saveta Evrope za 2017. godinu, navodi da su plate sudija u Srbiji smanjene prvobitno 25% u periodu od 1.1.2014. do 31.10.2014, a potom 10% u periodu od 1.11.2014. do danas, treću godinu zaredom. Izveštaj takođe naglašava da sudstvo u Srbiji radi sa manjim brojem sudija i zaposlenih u sudovima nego što je potrebno za njihovo funkcionisanje i sa velikim brojem pravnika volontera koji rade besplatnoDRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: Izveštaj o sudskoj nezavisnosti i nepristrasnosti u državama članicama Saveta Evrope za 2017. godinu, navodi da su plate sudija u Srbiji smanjene prvobitno 25% u periodu od 1.1.2014. do 31.10.2014, a potom 10% u periodu od 1.11.2014. do danas, treću godinu zaredom. Izveštaj takođe naglašava da sudstvo u Srbiji radi sa manjim brojem sudija i zaposlenih u sudovima nego što je potrebno za njihovo funkcionisanje i sa velikim brojem pravnika volontera koji rade besplatno


Na predlog generalnog sekretara Saveta Evrope, a u okviru njegovog Izveštaja o stanju demokratije, ljudskih prava i vladavine prava kao pretpostavke sigurnosti u Evropi, Konsultativno veće evropskih sudija je 10. novembra 2017. godine usvojilo godišnji Izveštaj o sudskoj nezavisnosti i nepristrasnosti u državama članicama Saveta Evrope za 2017. godinu.

U okviru ovog izveštaja, Konsultativno veće evropskih sudija se bavilo, između ostalog, pitanjem finansijskog aspekta nezavisnosti i nepristrasnosti nosilaca pravosudnih funkcija. Izveštaj navodi da su plate sudija u Srbiji smanjene prvobitno 25% u periodu od 1.1.2014. do 31.10.2014, a potom 10% u periodu od 1.11.2014. do danas, treću godinu zaredom. Uzevši u obzir inflaciju, smanjenje je u stvarnosti još veće, jer je odnos plate sudije osnovnog suda u prvom stepenu, koji čine oko 70% svih nosilaca pravosudne funkcije, u odnosu na prosečnu platu, smanjen za više od 1/7, što je u realnoj vrednosti umanjenje za 1/5. Izveštaj takođe naglašava da sudstvo u Srbiji radi sa manjim brojem sudija i zaposlenih u sudovima nego što je potrebno za njihovo funkcionisanje i sa velikim brojem pravnika volontera koji rade besplatno.

Društvo sudija Srbije podseća da se 8.11.2017. godine obratilo Visokom savetu sudstva, a zajedno sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, i predsedniku Vlade Republike Srbije i ministrima pravde i finansija, pozivajući ih da se staraju o pravima i potrebama pravosuđa i da obezbede zaštitu materijalnog položaja nosilaca pravosudnih funkcija bez diskriminacije u odnosu na druge zaposlene u javnom sektoru, posebno kada se ima u vidu da pripadnicima sudijske profesije, za razliku od drugih, nije dozvoljeno da ostvaruju zaradu drugim radnim angažovanjem i podsećajući ih da plata sudija nije samo ekonomska kategorija već je i materijalna garancija njihove nezavisnosti i da zato plata sudija mora da odgovara teretu njihove odgovornosti i dostojanstvu njihove funkcije. Tada su ih udruženja sudija i tužilaca pozivala da obaveste sudije i tužioce da li se najavljeno povećanje plata budžetskih korisnika odnosi i na nosioce pravosudnih funkcija i, ukoliko ne, zahtevalo da izveste o razlozima za takvo nejednako postupanje.

Društvo sudija Srbije pozdravlja kako saopštenja Visokog saveta sudstva od 15.11.2017. godine i 21.11.2017. godine, iz kojih se vidi da Visoki savet sudstva preduzima mere u pravcu zaštite materijalne nezavisnosti sudija, tako i aktivnosti ostalih zainteresovanih, te izražava očekivanje da će i predstavnici izvršne vlasti reagovati povodom ovog pitanja.

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 22.11.2017.
Naslov: Redakcija