Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUGI DAN SAVETOVANJA KOMPANIJE PARAGRAF, ZLATIBOR, 27-30. MAJ 2018. GODINE, "NOVINE I PRIMENA OPŠTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU": Razmatrane teme koje se tiču reforme javnog sektora i primene novih propisa u prosveti, kao i sprečavanja pranja novca i aktuelnosti u oblasti radnih odnosa


U okviru višednevnog Savetovanja, koje se održava na Zlatiboru u organizaciji kompanije Paragraf, pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru", drugog dana savetovanja, 28. maja 2018. godine, održana su predavanja za učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Za učesnike iz javnog sektora razmatrane su teme u vezi sa propisima čijom primenom se realizuje reforma u javnom sektoru.

Ruža Urošević, sudija Upravnog suda održala je uvodno predavanje o Aktuelnoj sudskoj praksi u primeni novog Zakona o opštem upravnom postupku, nakon čega je odgovarala na mnogobrojna pitanja učesnika.

Druga tema bila je Reforma sistema plata i početak primene propisa u javnom sektoru od 2019. godine i ostale očekivane novine u 2018. godini.U okviru ove teme, koju je prezentovala Ivana Savićević, pomoćnik Ministra državne uprave i lokalne samouprave bilo je reči o Zakonu o zaposlenima u javnim službama, usvajanju novog Zakona o platama državnih službenika i nameštenika i izmenama Zakona o državnim službenicima, pripremama za početak primene Zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS, Zakonu o platama u javnim agencijama i Zakonu o javnim agencijama, kao i o ograničenju zapošljavanja u javnom sektoru.

Treće predavanje u okviru tema za javni sektor, koje je održao Vladimir Bojković, dipl. pravnik, obuhvatalo jepredstavljanje novina i očekivanih efekata primene Novog Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije.

Završno predavanje drugog dana Savetovanja za učesnike iz javnog sektora održala je Biljana Antić, prosvetni inspektor Grada Beograda, koja je govorila o Specifičnostima radnih odnosa u ustanovama
obrazovanja i vaspitanja sa aspekta Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,
kao i o novom Zakonu o prosvetnoj inspekciji.

Za učesnike iz privatnog sektora održana su predavanja, na temu sprečavanja pranja novca i iz oblasti radnih odnosa.

U okviru prvog predavanja, koje je održala Milunka Milanović, direktor odeljenja za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Komercijalnoj banci ad Beograd, govorilo se o Primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Internim aktima za računovođe i revizore. Ovo predavanje zainteresovani su mogli da prate uživo, odnosno u "live" prenosu koji je realizovan putem društvenih mreža.

Drugo predavanje za privatni sektor, koje je takođe prenošeno uživo, putem društvenih mreža, obuhvatalo je teme: Izdavanje faktura u elektronskom obliku shodno Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, kao i Početak primene Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) Evropske Unije - 25.5.2018. godine, a održala ga je Snežana Zvonarić, pomoćnik supervizora svih redakcija i glavnog i odgovornog urednika izdanja.

Druga primanja zaposlenih - pravo zaposlenih na druga primanja i poreski tretman bila je treća tema u okviru drugog dana Savetovanja za privatni sektor, koju je prezentovala Marija Torlak, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

U okviru četvrtog predavanja koje je održao Marko Jekić, odgovorni urednik u časopisu "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", govorilo se o Ostvarivanju prava na naknadu zarade i ostalim naknadama po novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Završno predavanje drugog dana Savetovanja za učesnike iz privatnog sektora održao je Dušan Pavlović, glavni i odgovorni urednik časopisa"Pravnik u pravosuđu", na temu Prekovremeni rad - Obaveza vođenja dnevne evidencije.

Izvor: Redakcija, 28.05.2018.