Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: Ovaj zakon se donosi radi unapređenja sistema stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa Strategijom stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u RS, kao i usklađivanja sa predloženim novinama sadržanim u radnoj verziji Zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava sve zainteresovane strane da je pripremljena radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Radna verzija je pripremljena radi unapređenja sistema stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa Strategijom stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015), kao i usklađivanja sa predloženim novinama sadržanim u radnoj verziji Zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva državne organe, organe teritorijalne autonomije, organe jedinica lokalne samouprave i druge imaoce javnih ovlašćenja, kao i zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, stručnu javnost i ostale zainteresovane subjekte da se upoznaju sa radnom verzijom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Zainteresovani svoje komentare, predloge i sugestije mogu dostaviti Ministarstvu, na e-mail adresu nacionalna.akademija@mduls.gov.rs. Komentari, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 27.12.2016.
Naslov: Redakcija