Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRIVIČNI ZAKONIK: Ministarstvo pravde podržava inicijativu za uvođenje doživotne robije za ubice dece. predlog izmena KZ-a uskoro pred poslanicima u Narodnoj skupštini RS


Ministarstvo pravde ne može da ostane imuno na veliki broj zahteva građana, jer se više od 160 hiljada njih, na inicijativu Fondacije "Tijana Jurić", svojim potpisima izjasnilo da je za uvođenje doživotne robije za ubice dece.

Za raspravu o izmeni Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016 - dalje: KZ) neophodno je 30 hiljada potpisa građana, tako da će se predlog izmene KZ-a uskoro naći pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

To je izjavila Nela Kuburović, ministarka pravde, uz napomenu da i lično podržava izmenu KZ-a kojom bi se, umesto kazne od 40 godina, za ubice dece uvela kazna doživotne robije.

- Ministarstvo pravde je još 2015. godine predložilo uvođenje kazne doživotne robije u naš pravosudni sistem, ali možda u tom trenutku stručna javnost nije bila zainteresovana da diskutuje o toj temi. Nakon dostavljanja oko 160 hiljada potpisa za uvođenje kazne doživotne robije, ponovo smo pokrenuli javnu raspravu na tu temu - ukazala je Kuburovićeva.

Po rečima Kuburovićeve, namera Ministarstva pravde je da se kazna doživotnog zatvora, osim zbog ubistva dece, može izreći i za druge vrste teških ubistava.

- Međutim, to zahteva izmenu Krivičnog zakonika, zatim Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014), kao i čitavog niza podzakonskih akata. Međutim, mi, bez sumnje, nećemo ostati nemi na zahtev naših građana, i svakako ćemo tu temu uskoro staviti na dnevni red - precizirala je ministarka.

Izvor: Vebsajt Blic, S. G., 26.11.2017.
Naslov: Redakcija