Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Za nešto više od dve godine rada notari izdali milion isprava, pre svega ugovora o prometu nepokretnosti, izjava, overa. U narednom periodu očekuje se prenos postupanja javnim beležnicima i u onim predmetima koji ne predstavljaju sudeću materiju, jer se tako rasterećuju sudovi, a građanima omogućava da u najkraćem vremenskom periodu dobiju rešenja


Nakon dve godine rada javno beležništvo u Srbiji je na izuzetno zadovoljavajućem nivou, a to potvrđuje i nedavni prijem Javnobeležničke komore Srbije u Međunarodnu uniju notara, koja je ocenila da je javnobeležnička profesija ispunila sve evropske i međunarodne standarde, istakla je ministarka pravde Nela Kuburović na Prvom savetovanju javnih beležnika, koje je Javnobeležnička komora organizovala u Nišu.

Kuburović je ukazala da su se javni beležnici u prethodne dve godine pokazali kao izuzetno profesionalni, da dobro postupaju i da je tome doprineo i dobar zakonodavni okvir.

Ona je napomenula da je radom javnih beležnika uspostavljen red kada je u pitanju promet nepokretnosti, budući da postoji jedinstven registar prometa svih nepokretnosti, koji je doprineo da više nema dvostrukih prodaja.

"Nadam se da će u budućem periodu, kroz povezivanje sa drugim registrima, taj rad biti još brži i da će građani imati još više koristi od rada javnih beležnika", naglasila je Kuburović.

Ministarstvo pravde će i u narednom periodu punu pažnju posvetiti jačanju i unapređenju pravosudnih profesija, što je u skladu sa Akcionim planom za Poglavlje 23 i pre svega u cilju jačanja efikasnosti pravosuđa.

Jedan od načina da se taj cilj postigne je da se javnim beležnicima prenese postupanje i u onim predmetima koji ne predstavljaju sudeću materiju, jer se tako rasterećuju sudovi, a građanima omogućava da u najkraćem vremenskom periodu dobiju rešenja, pre svega kada je reč o ostavinama.

"Ono što su javni beležnici do sada pokazali, s obzirom na to da od maja 2016. godine postupaju u ostavinskim predmetima, je da se postupci okončavaju nekad i za mesec dana, ali je prosek dva meseca, što je značajno brže nego što je bilo u sudovima", naglasila je Kuburović.

Ona je dodala da će nadležnosti javnih beležnika, ukoliko opravdaju poverenje kada su u pitanju ostavinski predmeti, biti proširena.

Kuburović je navela i da Ministarstvo pravde pored jačanja nadležnosti javnih beležnika istovremeno radi na jačanju njihove odgovornosti, sprovođenjem kontinuiranog nadzora.

Ministarka Kuburović je rekla da iako je reč o novoj pravosudnoj profesiji koja postoji dve godine nema velikih pritužbi građana na rad javnih beležnika.

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije, Miodrag Đukanović, rekao je da je izuzetno zadovoljan radom javnih beležnika u prve dve godine, tokom kojih su ispunjeni svi osnovni ciljevi uvođenja te nove pravosudne profesije.

Đukanović je dodao te rezultate potkrepljuju jasni podaci, među kojima su i da su javni beležnici za dve godine izdali milion isprava i da se pre svega radi o ugovorima o prometu nepokretnosti, izjavama, overama.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 26.11.2016.
Naslov: Redakcija