Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU: Jedinice lokalne samouprave su dužne da do 1. decembra 2016. godine usklade odluke o budžetu sa izmenama i dopunama Zakona. SKGO pripremio preporuke za usaglašavanje lokalnih budžeta sa izmenama Zakona


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015) pod indirektnim korisnicima budžetskih sredstava smatraju se pravosudni organi, budžetski fondovi, mesne zajednice, ustanove osnovane od strane Republike odnosno lokalne vlasti, nad kojima osnivač, preko direktnih korisnika budžetskih sredstava, vrši zakonom utvrđena prava u pogledu upravljanja i finansiranja.

To znači da pomenute izmene Zakona za posledicu imaju gubljenje statusa indirektnog budžetskog korisnika za javna preduzeća, direkcije i fondove, dok je lokalnim samoupravama dat rok do 1. decembra 2016. godine da pomenute izmene uvaže. U tu svrhu, SKGO je pripremila dokument koji sadrži predloge za rešavanje statusa direkcija (organizacionih oblika koji imaju status indirektnih korisnika budžeta).

S obzirom na brojna pitanja koja su se otvorila povodom promena u finansiranju pomenutih organizacionih oblika, SKGO je pripremila i "Preporuke za usaglašavanje lokalnih budžeta sa izmenama Zakona o budžetskom sistemu".

Kako priprema rebalansa usled organizacionih promena u statusu dosadašnjih indirektnih budžetskih korisnika na zakonom propisan način nije moguća bez pune primene sistema budžetskih klasifikacija, u Preporukama za usaglašavanje lokalnih budžeta sa izmenama Zakona o budžetskom sistemu dat je i kratak osvrt na pravni okvir budžetskih klasifikacija, kao i pregled primera o primeni budžetskih klasifikacija uz preporuke za njeno unapređenje, a sve to u cilju ujednačavanja lokalne budžetske prakse.

Izvor: Vebsajt SKGO, 27.10.2016.
Naslov: Redakcija