Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O UREĐENJU PROFESIJE PROCENITELJA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI: Uvode se licence za obavljanje ove delatnosti. Predviđeno je formiranje stručne komisije, koja će davati licence, kao i formiranje Udruženja procenitelja čiji će članovi obavezno morati da budu oni koji se bave procenom nepokretnosti. Sudskim veštacima koji se bave procenama nepokretnosti, ostavljen je rok od 18 meseci, a nakon toga ako žele da nastave da se bave tim poslom moraće da polažu za licencu. Procenitelji sa međunarodnim licencama imaće rok od šest meseci od stupanja na snagu ovog zakona, da se prijave za srpsku licencu, a nakon polaganja srpskih propisa će dobiti trogodišnju licencu


Nacrtom zakona o uređenju profesije procenitelja nepokretnosti prvi put u Srbiji predviđene su licence za obavljanje tog posla, izjavio je pomoćnik ministra finansija Zlatko Milikić.

Na sednici skupštinskog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava on je rekao da Nacrt zakona treba da uredi način rada procenitelja nepokretne imovine i uvede etiku u njihov rad, kako bi se izbegle pogrešne procene do kojih je do sada dolazilo.

Prema njegovim rečima, razlozi za donošenje ovog zakona su održavanje finansijske stabilnosti i izbegavanje sistemskog rizika, usklađivanje sa zahtevima EU i primena najboljih svetskih praksi, kako bi banke imale bolji osnov za kreditiranje kao i za dolazak investitora.

Milikić je rekao da je predviđeno formiranje stručne komisije koja će davati licence kao i formiranje Udruženja procenitelja čiji će članovi obavezno morati da budu oni koji se bave procenom nepokretnosti.

Sudskim veštacima koji se bave procenama nepokretnosti, ostavljen je rok od 18 meseci, a nakon toga ako žele da nastave da se bave tim poslom moraće da polažu za licencu.

Procenitelji sa međunarodnim licencama imaće rok od šest meseci od stupanja na snagu ovog zakona, da se prijave za srpsku licencu, a nakon polaganja srpskih propisa će dobiti trogodišnju licencu.

Milikić je najavio da će naredne sedmice Ministarstvo finansija poslati Nacrt zakona drugim ministarstvima na mišljenje, nakon čega će Vlada Republike Srbije usvojiti Predlog zakona, kako bi se on uskoro našao u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Prema njegovim rečima, u slučaju nepoštovanja nacionalnih standarda za procenu nepokretnosti, koji će biti doneseni, kao i etičkih kodeksa, predviđene su kazne među kojima su najoštrije oduzimanje licence i kazne zatvora.

Profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Nenad Ivanišević, je rekao da je koncept ovog zakona generalno dobar, ali da otvara neka ozbiljna pitanja koja bi trebalo urediti pre usvajanja zakona.

On je rekao da na Građevinskom fakultetu postoje smerovi na kojma se već obrazuju procenitelji nepokretnosti i predložio da bi njihove licence trebalo izjednačiti sa međunarodnim licencama.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.10.2015.
Naslov. Redakcija