Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROCENA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I OD FINANSIRANJA TERORIZMA: Prema obliku organizovanja, najviše "prljavog novca" došlo je preko privrednih subjekata u formi društva sa ograničenom odgovornošću. Najugroženija su mala privredna društva i pretnja od pranja novca po njih je daleko veća nego kod drugih oblika organizovanja


Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 - dalje: Zakon) najčešće se krši u domaćoj jurisdikciji, a najviše "prljavog novca" prolazi preko društava sa ograničenom odgovornošću.

Zbog ovog je pretnja od sličnih krivičnih dela u Srbiji procenjena kao srednja. Na osnovu podataka iz krivičnih postupaka vođenih zbog pranja novca, utvrđeno je da je više od 55 odsto okrivljenih gonjeno zbog samopranja, a gotovo 45 odsto zbog pranja novca za drugoga.

Prema Proceni rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma, sektori koji su najizloženiji pretnji od pranja novca su nekretnine, igre na sreću, bankarstvo, menjači, kazina i računovodstvo. Prema obliku organizovanja, najviše "prljavog novca" došlo je preko privrednih subjekata u formi društva sa ograničenom odgovornošću. Najugroženija su mala privredna društva i pretnja od pranja novca po njih je daleko veća nego kod drugih oblika organizovanja.

Rastuću pretnju predstavljaju krivična dela visoko-tehnološkog kriminala, a posebno poslovne prevare elektronskom poštom. Tokovi novca kod ovih prevara se teško prate, naročito ako se novac konvertuje u kriptovalute.

U Proceni se navodi da je jedan od ključnih nedostataka nepostojanje tela na državnom nivou za koordinaciju aktivnosti učesnika u sistemu za borbu protiv pranja novca. Takođe, nacionalna procena rizika od pranja novca se do sada retko ažurirala, što znatno otežava vođenje statistika o predmetima pranja novca na osnovu kojih se može zaključivati o delotvornosti sistema.

Finansijske istrage se još uvek sprovode u nedovoljnom broju, a i korišćenje pravnih instituta za oduzimanje imovine kao i kapaciteti za procenu vrednosti imovine su uglavnom neefikasni.

Za krivična dela protiv privrede i u vezi sa korupcijom karakteristično je odsustvo preciznih brojki i podignutih optužnica, što se, po zaključcima radne grupe, dešava upravo iz razloga prikrivenosti i tzv. faktičkog imuniteta učinioca ovih dela.

U okviru ove Procene, urađena je i Procena rizika od finansiranja terorizma čiji su ključni nalazi da su potrebne bolja koordinacija državnih organa, formiranje koordinacionog tela na nacionalnom nivou i uvođenje jedinstvene evidencije.

Nacionalna Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma biće predstavljena obveznicima Zakona 10. septembra 2018. godine u Privrednoj komori Srbije.

Izvor: Vebsajt 021, 26.08.2018.
Naslov: Redakcija