Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O LIČNOJ KARTI: Lice koje ostane bez lične karte dužno je da bez odlaganja prijavi nestanak lične karte nadležnom organu, po mestu svog prebivališta, koji će nestalu ličnu kartu rešenjem proglasiti nevažećom. Rešenje se oglašava u "Sl. glasniku RS", o trošku lica čija se lična karta oglašava nevažećom. Po završetku navedenih radnji lice će biti u mogućnosti da podnese zahtev za izdavanje nove lične karte


Ako ste mislili da je dovoljna nevolja što ste izgubili ličnu kartu, čekajte da odete u MUP po novu.

U slučaju nestanka lične karte za izdavanje nove morate spremiti čak 2.753 dinara, dok izdavanje kada je stara istekla košta ukupno 1.155 dinara.

U MUP-u razloge objašnjavaju poštovanjem propisa za izdavanje lične karte.

Naime, građani plaćaju 928,80 dinara za obrazac i 226 dinara za tehničku izradu.

- Pre neki dan sam pokradena na gradskoj liniji 56, nestao mi je novčanik sa svim dokumentima i kad sam otišla u policiju, bila sam frapirana činjenicom da moram da platim dodatno. Osećam se kažnjeno jer moram da platim što su me odžeparili - kaže Beograđanka M.S. (33).

Ako je lična karta izgubljena ili ukradena, potrebno je uz novac za obrazac i izradu platiti i taksu za prijavu nestanka lične karte u iznosu od 800 dinara, kao i naknadu za objavljivanje rešenja kojim se nestali dokument proglašava nevažećim u "Sl. glasniku RS" - još 798 dinara.

Naime, shodno odredbi člana 22. Zakona o ličnoj karti ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 36/2011), lice koje ostane bez lične karte dužno je bez odlaganja da prijavi nestanak lične karte nadležnom organu.

  • Lice koje izgubi ličnu kartu dužno je da se obrati organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova po mestu svog prebivališta, koja će nestalu ličnu kartu rešenjem proglasiti nevažećom;
  • Lična karta koja je rešenjem proglašena nevažećom, oglašava se u "Sl. glasniku RS", o trošku lica čija se lična karta oglašava nevažećom;
  • Nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom i dostavljanja istog "Sl. glasniku RS", građanin će biti u mogućnosti da podnese zahtev za izdavanje nove lične karte.

Prilikom prijave nestanka lične karte građanin je dužan da priloži dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za prijavu nestanka lične karte i dokaz o uplaćenoj naknadi za oglašavanje rešenja o proglašenju lične karte nevažećom u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, 26.07.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija