Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Naknadu zarade osiguranim licima privremeno sprečenim za rad za prvih 30 dana sprečenosti obezbeđuje poslodavac iz svojih sredstava, a od 31. dana naknadu zarade obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, odnosno matična filijala, iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Samo u slučaju privremene sprečenosti za rad usled profesionalne bolesti ili povrede na radu, naknadu zarade za sve vreme trajanja sprečenosti za rad obezbeđuje poslodavac


U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon - dalje: Zakon) naknadu zarade osiguranim licima privremeno sprečenim za rad za prvih 30 dana sprečenosti obezbeđuje poslodavac iz svojih sredstava, a od 31. dana naknadu zarade obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, odnosno matična filijala, iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Izuzetno, naknada zarade obezbeđuje se osiguraniku iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja od prvog dana sprečenosti za rad zbog dobrovoljnog davanja tkiva i organa, kao i osiguraniku majci, odnosno ocu, usvojitelju ili drugom osiguraniku koji se stara o detetu, za vreme privremene sprečenosti za rad zbog nege bolesnog deteta mlađeg od tri godine.

Samo u slučaju privremene sprečenosti za rad usled profesionalne bolesti ili povrede na radu, naknadu zarade za sve vreme trajanja sprečenosti za rad obezbeđuje poslodavac.

Dužinu privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o medicinsko-doktrinarnim standardima za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011), a po predlogu izabranog lekara, utvrđuje stručno-medicinski organ Republičkog fonda prvostepena lekarska komisija.

Izuzetno, po predlogu izabranog lekara, prvostepena lekarska komisija ceni privremenu sprečenost za rad dužu od 15 dana zbog nege člana uže porodice mlađeg od sedam godina života, odnosno dužu od sedam dana za člana porodice starijeg od sedam godina života.

Izvor: Vebsajt Republički fond za zdravstveno osiguranje, 26.07.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija