Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UREDABA KOJE JE VLADA UZ SUPOTPIS PREDSEDNIKA REPUBLIKE DONELA ZA VREME VANREDNOG STANJA: Predlog zakona sadrži sve uredbe donete za vreme vanrednog stanja


Vlada Republike Srbije dostavila je Narodnoj skupštini Republike Srbije Predlog zakona o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja, kao i Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o proglašenju vanrednog stanja.

Vlada je Narodnoj skupštini uputila 44 odluke donete tokom vanrednog stanja, a 12 tačaka se odnosi na Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020 i 60/2020).

Pored toga, Narodnoj skupštini su na potvrđivanje poslate Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020), Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 38/2020), Uredba o korišćenju finansijskih sredstava budžeta Srbije u vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2020), Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2020).

Takođe na listi su i Uredba o prekršaju za kršenje naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 39/2020), Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 40/2020, 43/2020, 48/2020 i 59/2020), Uredba o posebnim tehničkim zahtevima, standardima i primeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020) i Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020 i 43/2020).

Među uredbama su i Uredba o ulaganju za vreme vanrednog stanja deviznih sredstava kojima upravlja Agencija za osiguranje depozita ("Sl. glasnik RS", br. 42/2020), Uredba o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2020), Uredba o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 49/2020) i Uredba o dodatnom zaduživanju u vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 uzimanjem kredita, emitovanjem državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu i davanjem garancija Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 52/2020).

Vlada je predložila i potvrđivanje Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020 i 57/2020), Uredbe o pomeranju roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020), Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020 i 60/2020).

Na dnevnom redu bi bila i Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020), Uredba o organizovanju rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 54/2020), Uredbao merama u drumskom saobraćaju za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2020), Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2020).

Vlada je na potvrđivanje poslala i Uredbeo finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2020), Uredbe o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2020), Uredbe o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2020), Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2020).

Osim toga, tu su i Uredba o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020), Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020) i Uredba o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 60/2020).

Kako se navodi u obrazloženju, u Srbiji je zarazna bolest COVID-19 pod kontrolom zdravstvenih organizacija i stekli su se uslovi da se Narodna skupština Republike Srbije sastane i da je sada potrebno da potvrdi uredbe Vlade Republike Srbije.

"Imajući u vidu to da su navedenim uredbama propisane mere koje se propisuju zakonom, neophodno je da se donese zakon kojim će Narodna skupština zauzeti stav o sadržini tih uredaba, odnosno kojim će saglasno Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) potvrditi te uredbe", navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt N1, 27.04.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija