Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU PRVO U SEDIŠTIMA APELACIONIH SUDOVA: Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju imaju za cilj ujednačavanje prakse sudova i javnih izvršitelja u postupku izvršenja


Ministarka pravde Nela Kuburović posetila je radnu grupu koja radi na izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje - ZIO) i istakla da izmenama i dopunama tog zakona treba da se otklone sve nedoumice i nepravilnosti u radu koje trenutno postoje.

Kuburović je pozdravila kontinuirani rad te radne grupe i ukazala da izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju imaju za cilj ujednačavanje prakse kako sudova, tako i javnih izvršitelja u postupku izvršenja.

Takođe, ona je dodala da jedna od izmena na kojoj rade članovi radne grupe, koja je počela rad u martu 2018. godine, jeste i uvođenje e-aukcije, koja treba transparentnije da uredi postupak prodaje nepokretnosti u izvršnom postupku.

Ministarka pravde istakla je da očekuje će javna rasprava za Nacrt teksta izmena i dopuna ZIO biti organizovana u sedištima apelacionih sudova, kao i da će nakon toga usaglašeni tekst biti prosleđen i relevantnim institucijama na mišljenje.

“Želim pre svega da vam zahvalim na izuzetnoj posvećenosti. Mislim da je ovo jedna od najvećih radnih grupa, ne samo Ministarstva pravde, već i svih ministarstava. Verujem da pratimo dobru praksu koju smo uspostavili i prilikom donošenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju 2015. godine, u čijoj su izradi učestvovala većina članova koja je i ovde danas prisutna”, rekla je Kuburović i dodala da je Ministarstvo pravde spremno da prihvati veliki deo izmena i dopuna, koje nisu kozmetičke, već suštinske prirode.

Predsednica Komore javnih izvršitelja, Aleksandra Trešnjev, ocenila je da je Nacrt akta na kome radna grupa već više meseci radi od velikog značaja, kako za opštu, tako i za stručnu javnost, jer, izvršenje kao poslednja faza građanskog, sudskog postupka, daje smisao ukupnom sudovanju koje je prethodilo izvršnom postupku.

U tom smislu, Trešnjev je izrazila veliku zainteresovanost i spremnost Komore javnih izvršitelja da pruži podršku toj radnoj grupi, što i čini preko svoja četiri predstavnika.

Izradu izmena i dopuna ZIO podržavaju USAID kroz projekat “Vladavina prava” i EU kroz projekat “EU uz pravdu”.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 26.12.2018.
Naslov: Redakcija