Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU ODREĐENE ROBE, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2017. GODINI: Primena Odluke počeće 1. januara 2017. godine. Predviđeno je da se na sirovine i repromaterijale koji se koriste u daljoj proizvodnji carinske dažbine smanjuju, te da se od plaćanja carinskih dažbina izuzima obrađeni duvan iz glave 24. Carinske tarife koji se ne proizvodi u RS


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 23. decembra 2016. godine donela Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2017. godini.

Tačkom 2. Odluke obuhvaćeno je 112 tarifnih oznaka koje se odnose na sirovine i repromaterijale, a koji se koriste u daljoj proizvodnji. Za ovu robu carinske dažbine se smanjuju, odnosno niže su od stopa carine utvrđene u Zakonu o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009).

Tačkom 3. iste Odluke izuzima se od plaćanja carinskih dažbina obrađeni duvan iz glave 24. Carinske tarife koji se ne proizvodi u Republici Srbiji. Uslovi za odobravanje uvoza i ograničenja u vezi sa raspolaganjem robom (obrađeni duvan) propisani su tačkama 4 – 6. Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 26.12.2016.