Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Članom 184. propisano je da je izvršni poverilac dužan da u predlogu za izvršenje naznači broj tekućeg računa, matični broj i poreski identifikacioni broj izvršnog dužnika. Ako je u predlogu za izvršenje kao dužnik označena Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, izvršni poverilac je dužan da, pored računa izvršenja budžeta naznači i direktnog korisnika budžetskih sredstava zbog čijeg rada je nastalo potraživanje


Članom 184. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014 - dalje: Zakon)propisano je da je izvršni poverilac dužan da u predlogu za izvršenje, pored podataka iz člana 35. ovog Zakona, naznači broj tekućeg računa, matični broj i poreski identifikacioni broj izvršnog dužnika.

Dalje je propisano, ako je u predlogu za izvršenje kao dužnik označena Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, izvršni poverilac je dužan da, pored računa izvršenja budžeta naznači i direktnog korisnika budžetskih sredstava zbog čijeg rada je nastalo potraživanje.

Ako je u predlogu za izvršenje kao izvršni dužnik naznačen idirektni korisnik budžetskih sredstava, račun izvršenja budžeta ne može biti naznačen kao račun sa koga će se izvršavati potraživanje, nego mora biti naznačen račun preko koga posluje indirektni korisnik budžetskih sredstava.

Članom 185. stav 1. Zakona propisano je da se rešenje o izvršenju dostavlja organizaciji za prinudnu naplatu sa nalogom da novčani iznos za koji je određeno izvršenje prenese sa računa izvršnog dužnika na račun izvršnog poverioca, a stavom 2. istog člana da ako po rešenju, odnosno zaključku ne može da postupi zbog nepotpunih ili netačnih podataka, organizacija za prinudnu naplatu je dužna da ga bez odlaganja vrati sudu, odnosno izvršitelju uz obaveštenje o razlozima vraćanja.

Baz obzira na izvršnu ispravu (presuda/ rešenje), ako je kao izvršni dužnik naznačena Republika Srbija, da bi izvršenje moglo da se sprovede u rešenju o izvršenju MORA DA BUDE NAZNAČEN DIREKTNI KORISNIK BUDŽETSKIH SREDSTAVA zbog čijeg rada je nastalo potraživanje i isti mora da se nalazi sa Spisku direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije, koji objavljuje Ministarstvo finansija Uprava za trezor, navodi se u dopisu Narodne banke Srbije koji je dostavljen svim izvršiteljima, Komori izvršitelja i svim advokatskim komorama.

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014)

Dodatna sadržina predloga za izvršenje

Član 184

Izvršni poverilac je dužan da u predlogu za izvršenje, pored podataka iz člana 35. ovog zakona, naznači broj tekućeg računa, matični broj i poreski identifikacioni broj izvršnog dužnika, kao i broj svog tekućeg računa, vrstu kamate, visinu kamate i način obračuna za period za koji se kamata obračunava. Ako je u predlogu za izvršenje kao izvršni dužnik naznačena Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, izvršni poverilac je dužan da, pored računa izvršenja budžeta naznači i direktnog korisnika budžetskih sredstava zbog čijeg rada je nastalo potraživanje. Ako je u predlogu za izvršenje kao izvršni dužnik naznačen indirektni korisnik budžetskih sredstava, račun izvršenja budžeta ne može biti naznačen kao račun sa koga će se izvršavati potraživanje, nego mora biti naznačen račun preko koga posluje indirektni korisnik budžetskih sredstava.

Ako na zahtev izvršnog poverioca izvršni dužnik ne dostavi podatke iz stava 1. ovog člana, izvršni poverilac može da preda predlog i bez njih, uz dokaz o traženju podataka, a sud, odnosno izvršitelj će zatražiti od organizacije za prinudnu naplatu da mu dostavi ove podatke.

Organizacija za prinudnu naplatu je dužna da bez odlaganja dostavi podatke iz stava 1. ovog člana sudu, izvršitelju ili licu koje dokaže da za to ima opravdan interes.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Vojvodine, 24.11.2015.
Naslov: Redakcija