Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA KONFERENCIJA O REZULTATIMA PRIMENE ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE: Cilj projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”, koji finansira EU, jeste jačanje mehanizama za prevenciju i borbu protiv korupcije, u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za Poglavlje 23


Ministar pravde u Vladi Republike Srbije, Nela Kuburović, saopštila je da su, za prvih sedam meseci primene novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), posebna odeljenja tužilaštva podnela različite vrste optužnih akata protiv 275 okrivljenih.

Kuburović je na konferenciji o primeni pomenutog zakona istakla da su za taj kratak period sudovi već izrekli osuđujuće presude protiv ukupno 142 lica, od kojih je 56 osuđeno na kaznu zatvora.

Ona je naglasila da su tužilaštva gonila osumnjičene za različita krivična dela, uključujući i ona koja se u našem pravnom sistemu prvi put pojavljuju u izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) iz 2016. godine, i dodala da je najviše reč o davanju mita, zloupotrebi službenog položaja i proneveri u obavljanju privrednih delatnosti.

"Ovih nekoliko podataka govore o tome da je naše pravosuđe i te kako sposobno da sprovede jednu ovako veliku i zahtevnu reformu", ocenila je Kuburović, uz napomenu da kroz njeno sprovođenje i pravosuđe i policija mogu da prikažu zavidnu efikasnost.

"Takav uspeh, kada je u pitanju broj i efikasnost, nije zabeležen, te ovo je samo početak i uverena sam da ni policija, ni tužioci sigurno još nisu stigli da pokažu šta sve znaju i umeju", rekla je ona.

Kuburović je uputila pohvalu svim višim javnim tužiocima, predsednicima sudova, šefovima posebnih odeljenja, tužiocu za organizovani kriminal, postupajućim sudijama, zamenicima javnih tužilaca, kao i policijskim službenicima.

Prema njenim rečima, i pomenuti novi zakon i obimne izmene Krivičnog zakonika usvojeni su u novembru 2016. godine, ali je ostavljen period do 1. marta ove godine za početak njihove primene.

Taj dugi period, kako je objasnila, ostavljen je kako bi se, pored policije, tužilaštva i sudova, i drugi državni organi, poput Poreske uprave, Poreske policije, Uprave carina, Agencije za borbu protiv korupcije i drugih, upoznali sa budućim načinom rada.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 26.09.2018.
Naslov: Redakcija