Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE: Propisuje se da će učešće lokalnih samouprava u porezu na zarade biti smanjeno sa sadašnjih 80 na 77 odsto u slučaju gradova, 74 odsto u slučaju opština, odnosno 66 odsto u slučaju grada Beograda, sa sadašnjih 70 odsto


Izmenama važećeg Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn. i 95/2015 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon), biće poboljšan kvalitet budžetiranja na lokalnom nivou, uz favorizovanje opština koje dobro rade, ali i kažnjavanje neodgovornih, izjavio je ministar finansija, Dušan Vujović.

Ministar je, na završnom skupu povodom predloga nove strukture programskog budžeta lokalnih samouprava, u organizaciji Ministarstva finansija i Stalne konferencije gradova i opština, objasnio da će usvajanjem pomenutih zakonskih izmena biti učinjen novi pomak u kvalitetu budžetiranja.

On je naveo da će se programsko budžetiranje koristiti i za planiranje i evaluaciju, ali i za nagrađivanje uspešnih lokalnih samouprava.

Ministar je u tom kontekstu ukazao na to da je veoma važno da više ne budemo žrtve linearnog smanjivanja troškova i broja ljudi, uz napomenu da programsko budžetiranje podrazumeva veću transparentnost.

Vujović je rekao da će do kraja 2016. godine biti donete nove odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, što će biti polazna osnova za 2017. godinu.

On je najavio i da će do kraja 2016. godine biti donet i poseban Zakon o platama na lokalnom nivou dodajući da je već formirana radna grupa koja priprema taj zakonski akt.

Ministar je rekao da će biti sprovedene reforme u oblasti zdravstva i školstva, što će biti značajno za popunjavanje rupa u budžetu.

Kako kaže, dobro bi bilo da već početkom 2017. godine, u januaru ili februaru, počne primena fiskalne strategije.

Vujović je dodao da će u narednom periodu Srbija morati da pređe evropski semestralni sistem budžetiranja.

Skupu je prisustvovala i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić, koja je rekla da to Ministarstvo ima odličnu saradnju sa Ministarstvom finansija.

Ona očekuje da će biti mnogo dobrih rešenja u narednom periodu, koja će biti doneta u saradnji sa Ministarstvom finansija, na primer donošenje Zakona o naknadama koji će praviti razlike u budžetima lokalnih samouprava.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić je rekao da lokalne samouprave do 1. decembra 2016. godine treba da donesu nove sistematizacije zaposlenih i pozvao opštine da to završe na vreme.

Direktorka Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) Ursula Lojbli je rekla da je uvođenje programskog budžetiranja u Srbiji jedna od ključnih reformi, od koje će svi imati koristi.

Ona je rekla da je Švajcarska do sad izdvojila 3,3 miliona evra za podršku Srbiji u toj oblasti i da planiraju da podrže još pedesetak opština u našoj zemlji kako bi mogle da ubiraju već prihode od poreza na imovinu.

Vlada je usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave koji umesto prvobitno predviđenog smanjenja prihoda od poreza na zarade sa 80 na 50 odsto predviđa umanjenje od svega nekoliko procenata.

Opštinama će od opterećenja zarada stizati 74 odsto, gradovima 77 odsto, a Beogradu 66 odsto.

Izmenama Zakona o finansiranju lokalnih samouprava svi opštinski i gradski budžeti biće umanjeni do najviše četiri odsto. Izuzetak je samo opština Bor, gde će taj procenat biti "malo iznad četiri odsto".

Izvor: Vebsajt Vlade Srbije i Tanjug, 26.09.2016.
Naslov: Redakcija