Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NASLEĐIVANJU: Testament lako može da se dovede pod sumnju i obori ukoliko nije urađen na zakonski način. Rođaci često dokazuju da tokom pisanja poslednje volje pokojnik nije imao sposobnost za rasuđivanje. Savet je da se uoči pisanja obavezno uradi i overi psihijatrijski pregled


Testament je lična i uvek opoziva izjava volje, pa ga treba sačiniti mudro, u zakonskom obliku i, što je najvažnije, u pravom trenutku.

Testament može da se iskuca na običnoj mašini, napiše rukom, pa čak i izgovori usmeno pred svedocima. Međutim, najsigurnije je kada ga sačini advokat i da se dokument potpiše ispred dva svedoka. Naime, testament lako može da se dovede pod sumnju i obori ukoliko nije urađen na zakonski način. Pre svega, većinu testamenta pišu starije osobe, a demencija je dobar osnov da se dokument obori.

- Lice mora biti sposobno za rasuđivanje u trenutku sačinjavanja testamenta i mora do vodi računa o formi samog zaveštanja kako bi drugi naslednici posle njegove smrti imali što manje šanse da u sudskom postupku osujete poslednju volju - kaže advokat Aleksandar Vučetić. - Važno je ispoštovati formu i obezbediti pouzdane svedoke.

Prosečan životni vek se produžio na 78, pa i 80 godina, a pretpostavlja se da je 17 odsto starih obolelo od demencije. To znači da svako ko dokaže da je osoba imala demenciju (makar i u početnoj fazi) u trenutku pisanja testamenta, može da ga obori. Zahtev za poništavanje se može podneti u roku od tri godine od smrti.

- Gubitak sposobnosti za rasuđivanje posle sačinjenog zaveštanja ne utiče na njegovu punovažnost - objašnjava Vučetić.- Izuzetno, kad se bitno izmene prilike koje su u vreme zaveštanja bile zaveštaočeva odlučujuća pobuda, sud može staviti van snage pojedine odredbe zaveštanja ili celo zaveštanje ako zaveštalac to nije mogao učiniti zbog gubitka sposobnosti za rasuđivanje. Dakle, da ne biste ostavili prostora za poništavanje testamenta, savetujem da se u vreme pisanja obavezno obavi psihijatrijski pregled. Ovakva potvrda je sutra dokaz na sudu u slučaju da tužioci tvrde suprotno.

Najvažnije je odabrati pravi trenutak za pisanje testamenta. Za razliku od zapadnih zemalja, gde i mladi ljudi pišu testament, jer ne žele da iza sebe ostave nerešenu situaciju, u Srbiji to ljudi nerado čine. Oko 90 odsto ljudi koji u Srbiji pišu testament to rade tek kada odu u penziju, posle 65 godine. Mnogi zaboravljaju da testament može da se piše svake godine i da je važeći samo poslednji. Kada advokati savetuju da je najbolji trenutak za testament?

- Svako će odabrati trenutak kada misli da je bolje imovinu ostaviti jednom, a ne drugom licu - napominje Vučetić. - Treba imati u vidu da je zaveštanje uvek opozivo. Dakle, lice koje je ostavilo svoju imovinu za slučaj smrti uvek može opozvati to zaveštanje. Ako se radi o svojeručnom i ono se nalazi kod zaveštaoca, može ga jednostavno uništiti, ako se radi o nekoj drugoj formi (pismenom pred svedocima, sudskom) može sačiniti novo zaveštanje kojim imovinu ostavlja drugom licu ili jednostavno stavlja svoje staro zaveštanje van snage.

Demencija je nasledna i oni čiji su roditelji pod stare dane patili, treba da budu spremni, reaguju kada posumnjaju na bolest i na vreme obezbede svoju starost.

- Lice koje je dementno može sačiniti testament, ali posle smrti je podložan poništavanju - ističe advokat Vučetić. - U tom slučaju ostaje malo mogućnosti. Recimo, takvom licu se postavlja staralac u postupku lišenja poslovne sposobnosti koji može dugo da traje, pa čak može da se desi i da ga zaveštalac ne doživi. Dakle, ako neko ima bojazan da mu se tako nešto može desiti, ili da je bolest u samom začetku, najbolje je da odmah sačini testament, koji kao što sam rekao proizvodi dejstvo, bez obzira na to što je kod lica kasnije nastupila demencija.

FORMA TESTAMENTA

Naš zakon poznaje više formi testamenta:

  • Svojeručno zaveštanje,
  • Pismeno zaveštanje
  • Pred svedocima,
  • Sudsko zaveštanje,
  • Konzularno zaveštanje,
  • Međunarodno zaveštanje,
  • Brodsko zaveštanje,
  • Vojno zaveštanje,
  • Usmeno zaveštanje,
  • Javnobeležničko zaveštanje.

- Ko može da bude svedok? -

Zaveštajni svedoci moraju biti pismeni, punoletni i poslovno potpuno sposobni, izuzev kod usmenog zaveštanja, kada svedoci ne moraju biti pismeni.

Svedok ne može biti krvni srodnik u prvoj liniji, pobočni srodnik (zaključno sa četvrtim stepenom srodstva), tazbinski srodnik zaključno s drugim stepenom srodstva, srodnik po usvojenju, supružnik, bivši supružnik, vanbračni partner, bivši vanbračni partner, staralac, bivši staralac, štićenik ili bivši štićenik...

Izvor: Vebsajt Novosti, A. Mikata, 23.05.2019.
Naslov: Redakcija