Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Zakon stupa na snagu 1. jula 2016. godine. Izvršitelji će sprovoditi sva izvršenja koja su dosad bila u nadležnosti suda, izuzev onih u porodičnim sporovima i vraćanju zaposlenog na rad, za šta je i dalje zadužen sud


Beogradsko preduzeće JKP "Infostan" uspeva da naplati 90 odsto svojih potraživanja u ovom trenutku, dok samo 10 odsto građana povremeno ili u kontinuitetu ne plaćaju ove račune na vreme. Ovo preduzeće je jedan od dobrih primera efikasnosti vansudskih izvršitelja koji su za kratko vreme uspeli da naplate zaostala potraživanja i uvedu ažurnost u plaćanju komunalnih računa. Naime, sve je više građana koji, kažu u "Infostanu", reaguju odmah po opomeni kako bi izbegli izvršitelje i plaćanje dodatnih troškova u slučaju pokretanja postupka.

U Srbiji je u poslednje četiri godine, od kada je nadležnost naplate komunalnih potraživanja u rukama javnih izvršitelja, rešeno više od pola miliona predmeta. Kako je rečeno na završnoj konferenciji projekta "Vladavina prava i izvršenje potraživanja" samo u 2015. godini rešeno je 318.000 komunalnih predmeta, što je za oko 40 odsto više nego u prethodne tri godine zajedno.

Pokazalo se da je ovo dobro rešenje i, što je još važnije, povećana je dobrovoljna naplata, a to su nam potvrdili u gotovo svim komunalnim preduzećima. Među dužnicima ima i građana koji su u teškoj ekonomskoj situaciji, ali je ipak više onih koji su zbog nepostojanja efikasne prinudne naplate shvatili da ne moraju da izmiruju svoj obaveze i to im je prešlo u naviku – kaže Svetlana Manić, potpredsednica Komore izvršitelja. Na pitanje da li ovoliki broj predmeta pokazuje da otprilike svaki deseti građanin Srbije u poslednje četiri godine nije plaćao svoje obaveze, ona odgovara da to ipak nije tako, s obzirom na to da se ista imena pojavljuju u više predmeta i kod različitih izvršitelja.

Dr Vesna Rakić Vodinelić, profesor Pravnog fakulteta u penziji, kaže da je podatak o broju rešenih predmeta očekivan s obzirom na to da su u tom periodu, u naplati komunalnih potraživanja, jedinu nadležnost imali vansudski izvršitelji.

– Budući da oni žive od novca koji dobiju kao nagradu od naplaćenog potraživanja, sasvim je razumljivo da su i ekspeditivniji u izvršenju nego sud. Međutim, sa druge strane su troškovi izvršenja, koji u konačnom rezultatu padaju na izvršnog dužnika ili na građane. To nisu zanemarljive naknade, pa se ionako težak položaj građana dodatno pogoršava, s obzirom na to da je mali broj onih koji račune ne plaćaju iz obesti, a mnogo veći razlog je teška nemaština u kojoj žive građani Srbije.

Rakić Vodinelić napominje da se naše Ministarstvo pravde, koje priprema te zakone, uopšte ne obazire na socijalnu situaciju, pa je usvojen i novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015), u kome je celokupno sprovođenje izvršenja (osim odluka koje se tiču porodičnih odnosa) palo na vansudske izvršitelje.

Dakle, može se očekivati veća efikasnost u izvršenju, ali i povećanje troškova izvršenja. Ne znam da li će se povećati i efikasnost izvršenja prema državi kao dužniku, jer je ona jedan od najvećih dužnika u Srbiji, a još mnogi postupci nisu dovedeni do kraja. Tek ako budemo došli do podatka da su se sudski izvršitelji pokazali efikasnim i u slučajevima kada je država dužnik, moći ćemo da kažemo da je ovo društvo zrelo za vansudske izvršitelje – kaže dr Rakić Vodinelić i dodaje da se Srbija iz nekog razloga do sada nije donela Zakon o stečaju fizičkog lica (ili ličnom bankrotu) koji je trebalo da bude usvojen pre donošenja rigoroznog Zakona o izvršenju.

U Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije (NOPS) nisu baš oduševljeni rezultatima koje su postigli javni izvršitelji u prethodnih četiri godine jer, kako kažu, i dalje nismo zemlja u kojoj može da se primeni ovakav zakon.

Više puta smo ukazivali na probleme u radu izvršitelja. Na inicijativu NOPS-a pokrenut je i postupak za ocenu ustavnosti pojedinih članova Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014). I dalje smatramo spornim to što vansudski izvršitelji imaju zakonsko pravo da bez sudskog naloga ulaze u privatne stanove građana i popisuju i plene imovinu dužnika – kaže Goran Papović, predsednik ove organizacije za zaštitu potrošača.

On smatra da je neprihvatljivo govoriti o naplati komunalnih potraživanja pošto kod nas i dalje nije jasno definisana kategorija ugroženog potrošača.

-Takvih je mnogo među dužnicima i zato se zalažemo da se pitanje ugroženog potrošača, koje je bilo pokrenuto prilikom donošenja Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon), što hitnije reši. -

Pravilnikom o izmenama Pravilnika o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja ("Sl. glasnik RS", br. 4/2016) tarifa koju naplaćuju izvršitelji umanjena je od 1. februara 2016. godine. Ranije je donošenje zaključka dužnika koštalo 3.000 dinara, a sada je 1.800 dinara. Na ovo dužnik plaća i nagradu izvršitelju u iznosu od 3.000 dinara, a ukoliko dug plati u roku od osam dana od prijema rešenja, izdvojiće polovinu tog iznosa.

Izvor: Vebsajt Politika, J. Antelj, 24.05.2016.
Naslov: Redakcija