Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti odredaba Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje izvršiteljima omogućavaju da bez naloga suda ulaze u stanove, plene i popisuju imovinu dužnika


Zbog pritužbi građana Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) je još 2013. godine podnela inicijativu Ustavnom sudu da oceni ustavnost odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014 - dalje: Zakon), kojom privatni izvršitelji bez naloga suda ulaze u domove i poslovne objekte građana, popisuju i plene imovinu. Ove godine sud ih je, kažu, obavestio da je pokrenut postupak za ocenu ustavnosti i da je Narodnoj skupštini Republike Srbije dat rok od 60 dana da se izjasni o spornoj odredbi Zakona.

Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) propisuje da niko ne može bez pisane odluke suda ući u tuđi stan ili druge prostorije protiv volje njihovog držaoca, niti u njima vršiti pretres. Bez odluke suda ulazak je dozvoljen samo ako je to neophodno zbog hapšenja učinioca krivičnog dela ili otklanjanja neposredne opasnosti za ljude ili imovinu. Ipak, privatnim izvršiteljima Zakon omogućava da bez sudske odluke ulaze u stanove građana zbog plenidbe imovine.

"Ne vidi se osnov zašto je Ministarstvo pravde i zašto je zakonodavac ostavio ovako široka javna ovlašćenja privatnim izvršiteljima gde oni kao preduzetnici, kao fizička lica, koja posluju u svoje ime i za svoj račun dobijaju takva javna ovlašćenja. U svim pravno uređenim državama ovakva ovlašćenja pripadaju državnim organima", ističe Nikica Jovanović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

Iz Komore izvršitelja poručuju da će nastaviti da poštuju Zakon prema kome mogu i da procenjuju, popisuju i prodaju pokretnu imovinu dužnika. Izvršitelji sprovode dve vrste odluka. Prve su one sa sudskom odlukom i druge na osnovu zaključka, koji izvršitelji donose za predmete koje su dobili na osnovu prenetih ovlašćenja, a to su komunalna potraživanja. Zaključak izvršitelja praktično je pandan sudskoj odluci. Na osnovu toga ide se u izvršenje.

"Prilikom ovih radnji najčešće ulaziće i u stan izvršnog dužnika, u situacijma kada izvršni dužnik dobrovoljno pusti izvršitelja u stan radi sprovođenja ove radnje, to će se vršiti bez upotrebe prinude, odnosno bez prinudnog otvaranja ulaznih vrata", navodi Svetlana Manić iz Komore izvršitelja.

Nije retkost ni da zakucaju na vrata penzionera, jer osim što sprovode odluke suda, sami odlučuju o naplati dugova za komunalne usluge i sprovode ih.

Predstavnici penzionera i potrošača predlažu da se smanje ovlašćenja privatnih izvršitelja.

Iz Ministarstva pravde objašnjavaju da je Zakonom definisano postupanje i ovlašćenje izvršitelja, tada privatnih, danas javnih izvršitelja. Taj deo Zakona se nije menjao ni u novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015), koji je usvojen u decembru 2015. godine, a koji će stupiti na snagu 1. jula 2016. godine.

Do odluke Ustavnog suda pravila ostaju ista - javni izvršitelji imaju ovlašćenje da u postupku izvršenja preduzimaju iste radnje kao i sudski izvršitelji što, između ostalog, znači da mogu da ulaze u posede građana i plene imovinu bez naloga suda.

Izvor: Vebsajt RTS, Tamara Tankosić, 24.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija