Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA OSNOVNIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO: Ukinuta privremena zabrana izvoza nekih vrsta aktivnog kvasca i vlažnih maramica


Vlada Republike Srbije je, na sednici 26. marta 2020. godine, donela Odluku o izmenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo (u daljem tekstu: izmene Odluke). Odluka stupa na snagu 27. marta 2020. godine.

Izmene Odluke su donete na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon) .Osnovna Odluka od 14. marta 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 28/2020) ima cilj da se uvede privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, a izmenjena i dopunjena je 17, 19. i 21. i 24. marta 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020, 37/2020, 39/2020 i 41/2020).

Izmene Odluke su doneta da bi se od 25. marta 2020. godine ukinula zabrana izvoza aktivnog kvasca iz tarifnih oznaka 2102 10 10 00 i 2102 10 90 00, kao i vlažnih maramica za bebe iz tarifne oznake 3401 11 00 00.

Ovo iz razloga što je na osnovu stava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na zahtev proizvođača, potrebno da se ukine zabrana izvoza za kulture kvasca i ostali aktivni kvasac (sav, osim pekarskog).

Takođe, Privredna komora Srbije je inicirala izuzimanje zabrane izvoza za vlažne maramice za bebe, za koje domaći proizvođači imaju dovoljne količine za snabdevanje domaćeg tržišta i već ugovorene poslove na stranom tržištu.

Vlada i nadležna ministarstva prate na dnevnom nivou kretanja na tržištu, statističke podatke o uvozu i izvozu, pa se može se očekivati i na dalje da se privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda u narednim danima dodatno menja.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 26.03.2020.