Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRVI PUT RADNI SPOR OKONČAN MEDIJACIJOM


Prvi put u Srbiji, prošle sedmice jedan radni spor između zaposlenog i poslodavca povodom otkaza ugovora o radu, u Nišu je okončan medijacijom i to već na prvom sastanku stranaka sa medijatorom, na kome je došlo do dogovora i rešenja spora.

Prethodno je ovaj radni spor, koji po zakonu hitan, trajao pred Osnovnim sudom u Nišu skoro dve godine, tokom kojih je presuda bila ukinuta i naloženo ponavljanje suđenja.

Međutim, nakon dve godine, zaposleni koji je od suda tražio poništaj odluke poslodavca kojom mu je prestao radni odnos, predložio je mirno rešavanje spora, odnosno medijaciju.

Sa ovim predlogom saglasio se poslodavac, pa je, kako je objavljeno na sajtu Osnovnog suda u Nišu, postupajući sudija dostavio predmet Info službi za podršku alternativnom rešavanju sporova.

Uz pomoć medijatora Milana Bijeljića već na prvoj sesiji, stranke su uspele da dođu do dogovora i reše svoj spor, navodi se u informaciji suda.

U medijaciji je dogovoreno sve u vezi glavnog tužbenog zahteva, kao i troškova postupka.

Zbog tajnosti postupka medijacije i zaštite privatnosti stranaka u postupku, detalji njihovog sporazuma nisu objavljeni.

Sud ukazuje da su, rešivši spor na ovaj način, stranke sprečile dalje vođenje sudskog postupka i uštedele, ne samo vreme, već i dalje troškove koje nosi sudski postupak.

Medijacijom se za znatno kraći vremenski period rešavaju sporovi nego u sudskom postupku, a za medijaciju je daleko niža od sudske takse, podseća niški sud.

Od rešavanja sporova medijacijom korist mogu da vide i privrednici i građani.

Privreda je na taj način pošteđena vođenja dugotrajnih, neizvesnih i skupih sudskih postupaka, privrednicima je omogućeno brže ostvarenje prava i poslovnih interesa, uz istovremeno rasterećenje sudova, koji mogu brže i efikasnije da postupaju u parnicama u kojima medijacija nije moguća.

Izvor: Vebsajt RTV, 23.03.2019.
Naslov: Redakcija