Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UREĐENJU SUDOVA: Zabranjeno je javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod sudskog postupka, kao i svaki drugi uticaj na sud i pritisak na učesnike u postupku, a sve u cilju čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda


Visoki savet sudstva, kao nezavisan i samostalan organ koji, po Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i zakonu obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija, osuđuje komentarisanje sudskih postupaka koji su u toku, posebno povodom učestalih tekstova u sredstvima javnog informisanja koji se odnose na porodične sporove, a koji su po prirodi osetljivi i u kojima je isključena javnost.

Visoki savet sudstva ističe da je, u skladu sa članom 6. Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016 i 108/2016), zabranjeno javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod sudskog postupka, kao i da je zabranjen svaki drugi uticaj na sud i pritisak na učesnike u postupku, a sve u cilju čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda.

Navođenje da postoji sprega između sudija, advokata i veštaka u postupanju i pozivanje na nezakonito postupanje sudije, bez pruženih konkretnih dokaza na navedene okolnosti, predstavlja grubo kršenje načela nezavisnosti i samostalnosti sudija i sudova u postupanju.

ZAKON O UREĐENJU SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016 i 108/2016)

Zabrana uticaja na sud

Član 6

Radi čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda zabranjeno je korišćenje javnog položaja i javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod sudskog postupka.

Zabranjen je svaki drugi uticaj na sud i pritisak na učesnike u postupku.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 24.02.2017.
Naslov: Redakcija