Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Struka kritikuje vlast zbog komentara o njihovom radu


Pojedina strukovna udruženja kritikovala su predstavnike vlasti zbog učestalog javnog komentarisanja rada sudskih i tužilačkih organa, ocenjujući ih neprimerenim i pozvala na suzdržanost i odmerenost prilikom davanja ocena o radu pravosudnih organa.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije (AKS) saopštio je da kritike vlasti na rad pravosuđa ne doprinose jačanju instituta pravne države, i ukazao je da odluku o snazi i validnosti dokaza koje prikupi policija može doneti samo sud ili drugi organ postupka na način propisan zakonom, te da se u to pravo ne sme dirati, jer se na taj način dira u prava svih građana ove države.

I Društvo sudija Srbije kritike na rad pravosuđa ocenjuje kao neprimerene i protivpravne, jer se, kako kaže, komentariše postupanje javnog tužilaštva i sudova u nepravnosnažnim krivičnim postupcima.

Društvo pri tom, kako je navedeno u saopštenju, podseća da je zabranjen svaki uticaj na rad javnog tužilaštva "korišćenjem javnog položaja izvršne ili zakonodavne vlasti, sredstava javnog informisanja ili na bilo koji drugi način kojim može da se ugrozi samostalnost rada tužilaštva i pozvalo Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, a posebno Republičkog javnog tužioca da ukažu na protivpravnost i neprihvatljivost kritika predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti i pojedinih medija.

Sudije ih istovremeno pozivaju da redovno u skladu sa propisima, pružaju pravovremena obaveštenja i razjašnjenja o pitanjima koja su od interesa za javnost, kao i da iniciraju, u okviru svojih nadležnosti, izmenu zakonskih rešenja koja bi obezbedila usklađenu, smislenu i zakonitu saradnju državnih organa, naročito policije i javnog tužilaštava.

Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) takođe je izrazio zabrinutost zbog, kako kažu, negativne atmosfere koja se stvara u pravosuđu u kojoj se ugrožava njegov autoritet i time utiče na postupke.

Ovo udruženje diplomaca Pravosudne akademije povezuje ovo komentarisanje sa skorašnjim parlamentarnim izborima i smatra da se na taj način stvara atmosfera kojom se ugrožava poverenje u pravosuđe.

Zbog toga smatra da bi najviši pravosudni organi i strukovna udruženja trebalo da ponude pravna sredstva kojima bi pravosuđe moglo da sankcioniše neprimerene uticaje.

Izvor: Vebsajt RTV, 21.01.2020.
Naslov: Redakcija