Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: Zabranjen je svaki uticaj na rad javnog tužilaštva i na postupanje u predmetima od strane izvršne i zakonodavne vlasti, korišćenjem javnog položaja, sredstava javnog informisanja ili na bilo koji drugi način kojim može da se ugrozi samostalnost u radu javnog tužilaštva


Povodom učestalih neprimerenih i protivpravnih javnih istupa pojedinih najviših državnih zvaničnika i medijskih napisa kojima se, bilo zbog nerazumevanja bilo zbog zle namere, komentariše postupanje javnog tužilaštva i sudova u nepravnosnažnim krivičnim postupcima i neprestano napadaju pojedine sudije, i sve to na nipodaštavajući, srdit i odbojan način, i kojima se javnost navodi na zaključak da je pravosuđe isključiv krivac za kriminal, kao i da nosiocima pravosudne funkcije nedostaje pravničko znanje, a pritom u drugi plan stavlja odgovornost zakonodavne i izvršne vlasti za obezbeđenje odgovarajuće tehničke i materijalne opremljenosti javnih tužilaštava i sudova, njihove ravnomerne opterećenosti i dovoljnog broja tužilačkih i sudijskih pripravnika i pomoćnika koji bi bili plaćeni za svoj rad, kao i zakona koji bi uspostavili odgovarajuću funkcionalnu povezanost javnih tužilaštava i policije (nabrajanje nije iscrpno).

Imajući u vidu da se Društvo sudija Srbije već godinama neuspešno obraća Visokom savetu sudstva i njegovom predsedniku, kao predsedniku Vrhovnog kasacionog suda, da reaguje u ovakvim i sličnim brojnim i skoro svakodnevnim prilikama,

S obzirom na izloženu situaciju i na zakone koji uređuju rad sudova i javnog tužilaštva, Društvo sudija Srbije

PODSEĆA

- da je zabranjen svaki uticaj na rad javnog tužilaštva i na postupanje u predmetima od strane izvršne i zakonodavne vlasti, korišćenjem javnog položaja, sredstava javnog informisanja ili na bilo koji drugi način kojim može da se ugrozi samostalnost u radu javnog tužilaštva i da su javni tužilac i zamenik javnog tužioca dužni da odbiju svaku radnju koja predstavlja uticaj na samostalnost u radu javnog tužilaštva,

- da je radi čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda zabranjeno korišćenje javnog položaja i javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod sudskog postupka i da je zabranjen svaki drugi uticaj na sud i pritisak na učesnike u postupku te da su svi državni funkcioneri dužni da svojim postupanjem i ponašanjem održavaju poverenje u nezavisnost i nepristrasnost sudija i sudova;

UKAZUJE

da se opisanim istupima i napisima protivpravno:

  • podriva poverenje i ugrožava nezavisnost i nepristrasnost sudstva i samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca,
  • javni tužioci, zamenici javnih tužilaca i sudije zastrašuju i obeshrabruju da obavljaju svoje dužnosti profesionalno i nepristrasno, a
  • građani podstiču na nepoverenje u jednu od tri grane državne vlasti i na neprihvatanje podele vlasti, nezavisnosti sudstva i vladavine prava koji su osnovni ustavni principi na kojima počiva Republika Srbija, te da je stoga
  • zabrinjavajuće nepostupanje Republičkog javnog tužioca i javnih tužilaca na neotklanjanju ovakvog uticaja na rad javnog tužilaštva od strane izvršne ili zakonodavne vlasti i neobaveštavanju javnosti, ali i predsednika sudova koji imaju obavezu istinitog, pravovremenog i potpunog informisanja javnosti o predmetima koji su za javnost interesantni, a zarad staranja o održavanju nezavisnosti sudija i ugledu suda; zbog čega

JAVNO POZIVA

Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, a naročito Republičkog javnog tužioca, da

  • prestanu da zanemaruju svoje ustavne dužnosti garanta nezavisnosti sudova i sudija i samostalnosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca
  • započnu sa obavljanjem svih dužnosti koje su im poverene Ustavom, zakonima i u skladu sa njima donetim pravnim aktima
  • ukažu na protivpravnost i neprihvatljivost opisanog postupanja predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti i pojedinih medija
  • redovno pružaju, u skladu sa propisima, pravovremena obaveštenja i razjašnjenja o pitanjima koja su od interesa javnosti
  • iniciraju, u okviru svojih nadležnosti, izmenu zakonskih rešenja koja bi obezbedila usklađenu, smislenu i zakonitu saradnju državnih organa, naročito policije i javnog tužilaštava,
  • zahtevaju obezbeđenje odgovarajućih uslova za nesmetano obavljanje pravosudne funkcije.
Izvor: Vebsajt Društvo sudija Srbije, 19.01.2020.
Naslov: Redakcija