Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA: Novi kalendar akcizne politike utvrđuje da se do 2020. godine svakih šest meseci specifična akciza na duvan povećava za 1,5 dinar. Obavezno isticanje аkciznih markica na kafi počeće da se primenjuje od 1. januara 2018. godine


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je na dnevnom redu Sedme sednice Narodne skupštine Republike Srbije, koja je počela 22. decembra 2016. godine, predviđeno je povećanja akciza na cigarete od 2,28 dinara.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Ana Brnabić izjavila je da će sada akcize po pakli cigareta iznositi 64 dinara.

Dodala je da se kalendarom akcizne politike utvrđuje da se do 2020. godine svakih šest meseci akciza povećava za 1,5 dinar.

Kako je rečeno, prеdlоžеnе zаkоnskе izmеnе, s јеdnе strаnе ne bi trеbаlо dа izаzоvu nеžеlјеnе pоrеmеćаје nа tržištu, а trеbаlо bi, s drugе strаnе, dа оbеzbеdе prоizvоđаčimа i uvоznicimа cigаrеtа nеоphоdnu prеdvidivоst pоslоvnоg оkružеnjа, kоје ćе, nа krајu, оbеzbеditi Rеpublici Srbiјi stаbilnоst аkciznih prihоdа u nаrеdnоm pеriоdu.

Izmene važećeg Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.) se odnose na preradu, prženje i pakovanje kafe, odnosno akcize će se sad odnositi na sve učesnike u proizvodnji, ali iznos akciza neće biti menjan i kafa ne bi trebalo da poskupi.

Od 1. јаnuаrа 2017. gоdinе nе prеdviđа se pоvеćаnjе iznоsа аkcizе nа alkoholna pića, vеć ćе sе krајеm јаnuаrа, sаglаsnо ovom Zakonu, izvršiti rеdоvnо, gоdišnjе usklаđivаnjе iznоsа аkcizе nа аlkоhоlnа pićа sа indеksоm pоtrоšаčkih cеnа u 2016. gоdini.

Od 1. januara 2017 ne predviđa se povećanje akciza na pojedine derivate nafte, već će se krajem januara, saglasno Zakonu vršiti redovno godišnje usklađivanje iznosa akcize na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas sa indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Srbija će, kako je ocenjeno, i pored tog usaglašavanja i dalje imati konkurentnu cenu na nivou regionalnog proseka.

Izvor: Vebsajt N1, 22.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija