Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA: U toku je uručenje rešenja za porez na oružje. Porez se plaća u godišnjem iznosu za svaki komad oružja, a rok za plaćanje ove poreske obaveze je 15 dana od dana dostavljanja rešenja


Poreska uprava saopštila je da je u toku uručenje rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2019. godinu.

Porez na registrovano oružje, podsećaju nadležni, plaća se u godišnjem iznosu za svaki komad oružja, a rok za plaćanje ove poreske obaveze je 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Porez za oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola, iznosi 3.670 dinara, a ukoliko je uz to izdata i dozvola za nošenje - 18.280 dinara.

Za automatsku pušku porez iznosi 13.530 dinara, a za poluautomatsku 5.430 dinara.

Prema Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 140/2014 - usklađeni din. izn., 109/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 105/2016 - usklađeni din. izn., 119/2017 - usklađeni din. izn. i 104/2018 - usklađeni din. izn.), obveznik poreza na oružje je lice na koje glasi oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja.

Porez na registrovano oružje rešenjem utvrđuje Poreska uprava, na osnovu podataka koje dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je izdalo oružani list za držanje, odnosno kolekcionarsku dozvolu, kao i dozvolu za nošenje oružja.

Izvor: Vebsajt RTV, 22.11.2019.
Naslov: Redakcija