Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA: Agencija će preuzeti od Agencije za privatizaciju zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim Zakonom, kao i novčana sredstva koja se nalaze na podračunu Agencije za privatizaciju


Srpska tranzicija, društvena imovina i Agencija za privatizaciju broje poslednje dane, a posledice svega će se tek zbrajati. Ostalo je da Ministarstvo privrede donese sistematizaciju za radnike Agencije za privatizaciju, koji će preći u Agenciju za licanciranje stečajnih upravnika, i da vidi šta će biti sa onim preduzećima koje niko neće da kupi. I tada je kraj čuvene svojinske transformacije.

Do kraja 2015. godine, ako se ispune obećanja nadležnih, biće završena privatizacija u Srbiji. Već sada je jasno da više od polovine preduzeća koja su bila u nadležnosti Agencije za privatizaciju neće naći kupca, procenjuje se da je takvih blizu 300, i da će već početkom 2016. godine morati u stečaj ili u bankrot. Kraj maja 2016. godine jedino će čekati 17 strateških preduzeća koja su Odlukom o određivanju subjekata privatizacije od strateškog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015 i 80/2015) stavljena pod zaštitu države i u kojima radi oko 20.000 radnika.

No, ministar privrede, Željko Sertić, nedavno je najavio da će deo tih zaštićeni preduzeća ipak ostati bez strateškog partnera, odnosno da za njih neće biti pronađeno odgovarajuće rešenje pa će, samim tim, i ona morati da podele sudbinu neprodatih državnih i društvenih preduzeća.

Sam kraj višedecenijske privatizacije u Srbiji, iza koje je ostalo više od pola miliona otkaza i stotine ugašenih nekada velikih industrijskih giganata, dovešće i do gašenja Agencije za privatizaciju, o čemu se proteklih meseci dosta pričalo. Naime, pošto je usvojen Zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 104/2009 i 89/2015), ona je već preuzela Centar Agencije za privatizaciju za stečaj, a prema najavama, trebalo bi da prezume i sve zaposlene, ali o tome Ministarstvo privrede mora doneti poseban akt o izmeštanju radnika iz jedne agencije u drugu.

Agencija za privatizaciju ima 298 zaposlenih, od čega 267 na neodređeno, 23 na određeno i sedam zaposlenih kojima radni odnos miruje. Tu je i jedno imenovano lice, a to je trenutno vršilac dužnosti direktora Agencije za privatizaciju. Rukovodioci u Agenciji za privatizaciju, po Informatoru o radu, u septembru 2015. godine imali su zaradu 145.200 dinara, zaposleni s visokom stručnom spremom 92.125, s višom 65.318 i sa srednjom 56.626 dinara.

Izvor: