Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA: Nacrtom zakona proširuje se nadležnosti Agencije i povećava uloga i značaj koji ona ima u pravnom sistemu Srbije. Agencija će inicirati da Vlada donese zaključak kojim će se preporučiti svim korisnicima javnih sredstava, da čak i u postupak pregovora za zaključenje ili izmenu i dopunu kolektivnog ugovora uključe miritelja Agencije


Vlada Republike Srbije će u narednom periodu dati veći značaj radu i transparentnosti Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kako bi svi zaposleni i poslodavci u zemlji mogli da se upoznaju sa rezultatima rada njenih miritelja i arbitara, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević.

"Od mirnog rešavanja radnih sporova putem pregovora korist imaju ne samo pojedinci već i društvo u celini. Pravi primeri dobre prakse u tom pogledu su uspešno sprečen kolektivni spor u Industriji za preradu mesa 'Karneks', kao i nedavno okončanje petomesečnog štrajka u 'Goši'", naveo je Đorđević otvarajući Drugi seminar za obuku miritelja i arbitara Agencije.

Đorđević je napomenuo da je razgovarao sa predsednicom Vlade da se prida veći značaj radu Agencije kako bi se povećala njena vidljivost i da građani Srbije budu upoznati sa njenim rezultatima.

U prethodnom periodu, kako je ukazao, radni sporovi koji su se vodili, imali su pored vremenskog trajanja i cenu koštanja koja je opterećivala i našu privredu i budžet.

"Vlada želi da izmeni to i u budućem periodu će dati veću važnost mirnom rešavanju radnih sporovima. Angažovanjem Agencije želimo da predupredimo radne sporove, kao i da doprinesemo njihovom efikasnom okončanju", rekao je Đorđević ističući da Vlada daje punu podršku direktoru Agencije i njenom budućem radu.

Direktor Agencije Mile Radivojević ukazao je da Agencija stalno radi na povećanju kompetencija miritelja i arbitara u cilju smanjenja neizvesnosti koju zaposleni i poslodavci imaju prilikom ulaska u postupak mirenja.

"Naš cilj je da svaki zaposleni u Srbiji sazna za ovaj postupak i njegove prednosti. Postupak je besplatan, jer ga država u potpunosti finansira. Državi je važno da svaki zaposleni svoje pravo iz rada i po osnovu rada u postupku pred Agencijom efikasno ostvari", naglasio je Radivojević.

Najavio je da će Agencija inicirati da Vlada donese zaključak kojim će se preporučiti svim korisnicima javnih sredstava, da čak i u postupak pregovora za zaključenje ili izmenu i dopunu kolektivnog ugovora uključe miritelja Agencije.

"Svi znamo da je dobro ispregovaran i poštovan kolektivni ugovor zapravo prevencija za mnoge radne sporove", naglasio je Radivojević.

Pored toga, kako je naveo, cilj je i rastereti sudstvo koje trenutno ima oko 30.000 radnih sporova u radu.

"Kada se toliko predmeta nalazi pred sudovima ne može da se očekuje da se sporovi efikasno rešavaju", napomenuo je Radivojević.

Što se tiče Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, Radivojević očekuje da on stupi na snagu u prvom kvartalu 2018. godine.

Izmenom zakona će se pre svega, kako je ukazao, proširiti nadležnosti Agencije i povećati uloga i značaj koji ona ima u pravnom sistemu Republike Srbije.

Seminaru, koji je održan u Palati "Srbija" prisustvovao je i direktor Međunarodne organizacije rada (MOR) za Jugoistočnu Evropu Markus Pilgram.

On je ocenio da je srpska Agencija dobar uzor novim i budućim Agencijama u regionu, podsećajući da ona svojim radom smanjuje troškove zbog radnih sporova, ali isto tako obezbeđuje socijalnu koheziju i mir.

Predstavnik MOR-a za Srbiju Jovan Protić rekao je da MOR devet godina pomaže Agenciji da izgradi svoje kapacitete, te da je tako postala je najbolji uzor za države regiona koje grade svoje institucije za mirno rešavanje radnih sporova, kao što su Crna Gora, Republika Srpska, a u budućnosti verovatno i Makedonija i BiH.

Protić je napomenuo sa je u toku projekt sa sedištem u Sarajevu, koji će pomoći izradu baze rešenih slučajeva iz postupka mirnog rešavanja radnih sporova.

"Na tu bazu će moći da se referiše i sprska agencija i da je njeni miritelji aktivno koriste", napomenuo je Protić.

Takođe, kako je dodao, MOR početkom novembra organizuje skup u CG gde će agencije iz regiona potpisati sporazum o saradnji u cilju ujednačavanje njihove prakse.

Izvor: Vebsajt RTS, 22.09.2017.
Naslov: Redakcija