Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UDRUŽENJE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA: Formirati komisiju za rešavanje statusa 2000 pomoćnika


Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, pozdravlja napore Državnog veća tužilaca (DVT) da reši pitanje 120 svršenih polaznika Pravosudne akademije, odnosno kako je navedeno u saopštenju AKPA od 11.7.2018. godine, integriše svršene polaznike PA u pravosudni sistem Republike Srbije.

Međutim, ono što ostaje nejasno u postupanju DVT, ukoliko su navodi u saopštenju precizni, s obzirom da zapisnik sa sednice još uvek nije dostupan, je činjenica da u pravosudnom sistemu Republike Srbije trenutno postoji oko 280 tužilačkih pomoćnika koji više od 3 godine čekaju da budu izabrani na funkciju zamenika javnog tužioca. Do sada, na prethodnim izborima za nosioce pravosudnih funkcija, DVT je imao u vidu tužilačke pomoćnike koji rade duži niz godina, oko 10 godina nakon položenog pravosudnog ispita, bez kojih rad u tužilaštvima ne bi bio tako efikasan, naročito imajući u vidu da su tužilački pomoćnici zaduženi predmetima lično, iz čega proizlazi zaključak da su u potpunosti obučeni da zastupaju interese javne tužbe.

Integracija svršenih polaznika PA u pravosudni sistem RS, je po mišljenju USTP, sprovedena na taj način što su svršeni polaznici PA, a koji nisu izabrani na pravosudnu funkciju, sporazumom između PA i sudova i tužilaštava raspoređeni na rad u istim organima na poslovima sudijskih i tužilačkih pomoćnika. Iz tog razloga, nije potrebno vršiti dodatnu integraciju.

USTP sa druge strane ukazuje na potrebu rešavanja pitanja 1600 sudijskih pomoćnika koji u pravosudnom sistemu RS rade više od 10 godina nakon položenog pravosudnog ispita, koji su više puta dokazali da su u potpunosti obučeni da stupe na pravosudne funkcije.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika očekuje da će DVT na isti način voditi računa i o tužilačkim pomoćnicima, kao i o svršenim polaznicima PA, da će zajedno sa VSS, Ministarstvom pravde i Ministarstvom finansija, formirati komisije po predlogu AKPA, kao i da će predstavnici USTP biti inkorporirani u iste.

 - Smatramo da bi DVT trebalo da uzme u obzir stavove svih zainteresovanih strana u cilju rešavanja celokupne situacije u pravosuđu RS kojom su pogođeni sudijski i tužilački pomoćnici kojih ima u znatno većem broju od svršenih polaznika Pravosudne akademije, jer jednostrano rešavanje problema, pravosudni sistem ne može učiniti prosperitetnim i efikasnim - navodi se u saopštenju.

 

Izvor: Vebsajt Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, 24.07.2018.
Naslov: Redakcija