Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ALUMNI KLUB PRAVOSUDNE AKADEMIJE: Državno veće tužilaca razmatralo predlog da se formira komisija koja bi se bavila pitanjem integracije svršenih polaznika Pravosudne akademije u pravosudni sistem


Na sednici Državnog veća tužilaca (DVT) 10. jula 2018. godine, razmatran je predlog Alumni kluba pravosudne akademije (AKPA) da se formira komisija koja bi se bavila pitanjem integracije svršenih polaznika Pravosudne akademije u pravosudni sistem, što je pitanje na koje ukazuje AKPA već dugi vremenski period.

Na sednici su se mogli čuti pozitivni komentari u vezi sa ovim predlogom AKPA i izneto je mišljenje da DVT treba da odredi svog člana u budućoj komisiji. U zaključku sednice je odlučeno da se pitanje podrobno raspravi na narednoj sednici zakazanoj za 24. jul na kojoj će biti uvršteno u dnevni red.

AKPA pozdravlja iskazanu volju članova DVT-a da doprinesu rešavanju ovog problema i nada se da će ovo telo doneti pozitivno odluku.

Podsećamo, u Zaključcima sa Skupštine AKPA 1. juna 2018. godine predloženo je da se formira posebna komisija koju bi činili predstavnici Visokog saveta sudstva, DVT, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija i AKPA i koja bi imala zadatak da da smernice za prevazilaženje trenutnog statusa svršenih polaznika Pravosudne akademije, koji i nakon završene obuke ne bivaju birani na pravosudne funkcije, što po stavu AKPA predstavlja pitanje koje treba rešavati i nezavisno od predstojećih ustavnih promena, odnosno paralelno sa tom reformom.

Izvor: Vebsajt Alumni klub Pravosudne akademije, 11.07.2018.
Naslov: Redakcija