Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: Studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do stupanja na snagu ovog Zakona mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine, odnosno do kraja školske 2016/2017. godine za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka. Iz Ministarstva prosvete navode da produžetka roka neće biti


Povodom peticije kojom "stari studenti" traže da im se produži zakonski rok za završetak studija, a koji ističe 30. septembra 2016. godne, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Milovan Šuvakov, izjavio je da taj rok neće biti produžen i da se Zakon o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015 - dalje: Zakon) mora poštovati.

"Ovde se radi o poštovanju Zakona, odredbe kojima prestaju da traju studijski programi koji postoje po starom, unete su u Zakon u septembru 2014. godine, a menjati zakone svaki put kada to nekoj interesnoj grupi odgovara otvara pitanje kvaliteta obrazovnog sistema", rekao je Šuvakov.

Kako je rekao, argument studenata o retroaktivnoj primeni Zakona "ne stoji", jer se ne radi o oduzimanju prava na studiranje, već o prestanku zastarelih studijskih programa, koji nisu akreditovani i ne rade po standardima.

"Što se tiče pozivanja na zemlje u okruženju, uglavnom se radi o zemljama koje su iza nas po kvalitetu obrazovajna, u zemljama EU ni termin večiti student ne postoji", rekao je Šuvakov.

On je naveo da ima 250.000 studenata, a da je "možda dva odsto" pogođeno ovim odredbama, te dodao da bi trebalo da se bavimo problemima većine i da radimo na podizanju kvaliteta.

"Mislim da je vreme da se više posvetimo onim dobrim studentima i njihovim problemima, a da se manje bavimo studentima koji decenijama nisu uspeli da završe studijske programe. Niko im ne brani da upišu nove, po novim standardima", naveo je Šuvakov.

On je istakao da se ne zna tačan broj studenata na koji se odredba odnosi, te da to jeste jedan od problema, jer nijedna evidencija studenata nije definisana na pravi način.

"Postavlja se pitanje da li je neko ko je 1985. godine upisao medicinu i nije se pojavljivao posle prve godine na fakultetu, još uvek student. Formalno gledano jeste", rekao on pomoćnik ministra.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 24.07.2016.
Naslov: Redakcija