Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: STUDENTI KOJI SU UPISALI STUDIJE PO STARIM PROPISIMA POKRENULI PETICIJU ZA PRODUžENJE ROKA ZA DIPLOMIRANJE DO 1. OKTOBRA 2018. GODINE


Više od 5.000 "starih" studenata, koji po važećem Zakonu o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015 - dalje: Zakon) imaju rok da do 30. septembra 2016. godine završe studije, potpisalo je peticiju kojom traže da im se produži rok za završetak fakulteta. U ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poručuju da produženja roka neće biti.

Studenti su peticiju poslali na više adresa: premijeru, ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predsednici Narodne skupštine Republike Srbije i nadležnom skupštinskom Odboru za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.

Studenti u peticiji,između ostalog, traže da im se omogući da studije završe po započetom planu i programu, te da im se produži rok za završetak fakulteta za dve godine.

Prema Zakonu poslednji rok da stari studenti završe fakultete je 30. septembar 2016. godine, a ukoliko do tada ne diplomiraju moraće da se prebace na novi sistem studiranja po Bolonji.

"To bi značilo da studenti koji su sada apsolventi budu vraćeni na treću ili drugu godinu, što će nam doneti ogromne troškove, plaćanje priznavanja ispita, školarine... U planu i programu nije ništa menjano samo su ispiti koji su kod nas bili dvosemetsralni, bolonjcima podeljeni na dva ispita", rekao je jedan od potpisnika peticije.

"Stari" studenti kažu da se Zakon ne može primenjivati retroaktivno i da u vreme kada su oni upisali fakultete u propisima nije bio definisan rok za završetak studija, te da zbog toga traže da se u izmenama Zakona unese odredba da studenti upisani na visokoškolske ustanove po ranijem planu i programu imaju pravo da po njemu završe studije.

Oni se pozivaju i na zemlje u okruženju, te je tako u Bosni i Hercegovini rok za završetak studija po starom programu produžen do 2018. godine.

Član skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, Marko Atlagić kaže da je dobio peticiju studenata, i smatra da im treba izaći u susret i ispuniti njihove zahteve jer, kako kaže, imao je priliku da mnogima od njih vidi indeks i lično se uveri u visok prosek ocena, ali da većina njih morala sama da se finansira, te da je to razlog što studije nisu završili na vreme.

"Pre dve godine bilo je više od 24.000 starih studenata, tada smo im produžili rok i u međuvremenu je polovina završila fakultet. Smatram da kada bi im se produžio rok bar još godinu dana da bi i ovih 12.000 studenata završilo fakultete po starom programu", rekao je Atlagić.

Da bi se ispunili zahtevi studenata, kako kaže, procedura je takva da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja mora da da predlog Vladi Republike Srbije, koja ga dostavlja Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje i na taj način bi mogao da se reši problem večitih studenata.

Pomoćnik ministra prosvete, Milovan Šuvakov, kaže da je stav Ministarstva da nema produžetka roka "starim" studentima, a to znači da oni studenti koji su upisali stidije po predbolonjskom zakonu moraju da ih završe do kraja ove školske godine, do kraja septembra.

"To važi i za studente osnovnih studija, a takođe i za studente koji brane doktorske disertacije po starom programu", rekao je Šuvakov i dodao da bi svako produženje roka bilo nepravedno prema studentima koji studiraju po Bolonji i koji su morali da studije prekinu ukoliko u zakonski predviđenom roku nisu završili.

Pomoćnik ministra kaže da produžetak roka nije dobar ni za visokoškolske ustanove, jer su ustanove i studijski programi u poslednjih deset godina doživeli transformaciju.

To znači, kako kaže, da fakultet mora da čuva neki ispit iako po novim studijskim programima on više ne postoji, profesor je otišao u penziju, te da to predstavlja i administrativni problem i urušava kvalitet.

"Naravno, to ne znači da studenti kojima prestane status studenta krajem septembra ne mogu da upišu nove studijske programe. Ukoliko postoji sličnost, fakulteti će izaći u susret i priznati im one ispite koji se poklapaju", naglašava Šuvakov.

Komentarišući zamerke studenata da je to dodatni finansijski izdatak, on kaže da fakulteti autonomno odlučuju šta će naplaćivati a šta ne, ali da to ne bi trebalo da predstavlja finansijski izdatak.

"Tu se postavlja pitanje šta naplaćuju fakulteti ako priznaju ispit koji je položen. Fakulteti ne bi trebali da naplaćuju priznavanje ispita, to je administrativno preknjižavanje. I kada bi se naplaćivalo to bi trebalo da bude malo novca i ne treba da brine niko", kaže Šuvakov.

On je pojasnio da je kraj septembra i poslednji rok za odbranu doktorskih teza po starom programu i da to znači da ukoliko je neko prijavio tezu i ako je ona odobrena, krajnji rok za odbranu je kraj septembra.

"Stari" magistri imaju pravo da upišu doktorske studije direktno u treću godinu, kako bi brže došli do doktorata. Na taj način im se priznaje stara magistratura", zaključio je Šuvakov.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 17.07.2016.
Naslov: Redakcija