Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Zakon o republičkim administrativnim taksama: Republičke administrativne takse poskupljuju od 1. juna 2015. godine, za 2,9 odsto


Zakon o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon i 57/2014 - usklađeni din. izn.)

Sve republičke administrativne takse poskupljuju od 1. juna 2015. godine za 2,9 odsto.

Kako je saopšteno iz Vlade Republike Srbije,  u pitanju je redovno godišnje usklađivanje iznosa republičkih taksi sa rastom cena na malo u prethodnoj godini. Kako inflacija nije bila visoka, tako ni iznosi republičkih taksi koje, po raznim osnovama, plaćaju građani i privreda Srbije nisu značajnije uvećani.

 - Treba povesti računa da se o promenama pojedinih iznosa, građani i privreda obaveste na vreme, kako ne bi dolazili u situaciju da, zbog pogrešno uplaćenog iznosa, neki poslove odlože, objašnjavaju u Vladi.

Raspon taksi koje se plaćaju državi ide od 100 do 750.000 dinara. Rekordni namet plaćaju oni koji se bave proizvodnjom eksplozivnih materija, za šta je potrebna saglasnot protivpožarnih službi koje košta gotovo 750.000 dinara. Sličan iznos, od oko 740.000 dinara moraju da plate uzgajivači duvana za odobrenje proizvodnje.

Pored toga, i građani i privreda, osim ove republičke administrativne takse plaćaju i druge naknade kako bi obezbedili lična dokumenta, dozvole, potvrde...

Nacionalna Alijansa za Lokalni Ekonomski Razvoj (NALED) je do sada evidentirala 384 neporeska nameta, od toga 247 parafiskalnih, za koje privreda ne dobija nikakvu uslugu.

Izvor: Vebsajt Blic, 25.05.2015.