Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Još jedna srpska firma izgubila spor zbog konfiskovane imovine. Srpski advokati traže od suda da promeni procedure i uvede pravo žalbe


Nije prošlo ni mesec dana otkad je do Srbije stigla vest da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbio predstavku beogradskog "Mladost turista" protiv Hrvatske zbog konfiskovane imovine, kada su za još jednu srpsku firmu zatvorena vrata u ovom sudu. Advokat Zoran Ristić, koji zastupa srpska preduzeća u Strazburu, naveo je da je sudija pojedinac odbila pre nekoliko dana izvesnu firmu iz Beograda, koja potražuje nekretnine u Hrvatskoj.

- Ne mogu da kažem o kojoj je firmi reč, već samo da je predstavka odbijena bez obrazloženja i da ovo preduzeće nema više prava da podnosi predstavke - kaže Ristić.

Zato advokati koji zastupaju srpske firme traže od Suda u Strazburu da izvrši promene procedure. Između ostalog, da ubuduće dostavlja strankama obavezno pismeno obrazloženje zbog čega je sudija pojedinac odbacio uloženi podnesak, kao i dvostepenost suđenja (pravo žalbe). Srpski advokati traže i davanje roka za dopunu ili uređenje predstavke, ali i uvođenje medijacije kod specifičnih sporova, uz posredovanje predstavnika suda.

Sve ovo čulo se na konferenciji za novinare Zorana Ristića i Rajne Andrić, advokata koji zastupaju srpske firme protiv Zagreba, i Minje Nikolića, stručnjaka za ljudska prava i člana Evropske akademije nauka.

Advokati "Mladost turista" uložiće prigovor Velikom veću na odbijenicu Malog veća. Problem je samo što o tome da li ima osnova za prigovor prethodno mora da odluči još jedno veće od pet sudija. Advokati smatraju da Veliko veće treba da se uključi, jer je u pitanju problem koji pogađa veliki broj firmi. Naime, 80 kompanija iz naše zemlje vodi sporove u Hrvatskoj za svoju imovinu, ne bi li tako "kupilo ulaznicu" za Strazbur.

Oko 180 srpskih preduzeća oštećeno je od momenta kada im je Hrvatska konfiskovala imovinu vrednu oko dve milijarde evra. Samo jedna firma u stečaju iz Beograda potražuje poluostrvo kod Rovinja, sa hotelom i 28 hektara zemljišta, kažu advokati.

Već godinama hrvatski sudovi donose odluke ne obazirući se na Sporazum o sukcesiji, kojim se Hrvatska obavezala da će priznati prava na imovinu i vratiti ta prava u prvobitno stanje kakvo je bilo na dan 31. decembra 1990. godine.

Zahtev "Mladost turista" odbili su sa obrazloženjem da je neophodno sačiniti bilateralni sporazum između Srbije i Hrvatske. Evropski sud je naveo da je Hrvatska ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima 1997. godine, a imovinu je oduzela 1992. godine.

Sud je zauzeo neshvatljiv stav da Sporazum o sukcesiji ne može direktno da se primeni bez prethodno zaključenog bilateralnog sporazuma, a to nije obavezno – rekla je advokat Rajna Andrić.

Podsetila je da Srbija nikada nije oduzela imovinu hrvatskih firmi i da postoji nekoliko odluka kojima je hrvatska imovina u Srbiji vraćena vlasnicima.

Advokat Minja Nikolić rekao je da bi za eventualno zaključivanje bilateralnog sporazuma sa Hrvatskom bilo nadležno Ministarstvo pravde ili Ministarstvo finansija.

Izvor: Vebsajt Novosti i Politika, 22.03.2018.
Naslov: Redakcija