Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Srpske firme nemaju pravo na restituciju u Hrvatskoj


Evropski sud za ljudska prava zaključio je da srpske firme nemaju pravo na povrat njihove predratne imovine, odbacivši kao neosnovanu tužbu beogradskog Mladost Turista koji je od Hrvatske tražio povrat nekretnina u Tisnom na ostrvu Murteru.

Kancelarija hrvatske zastupnice pred Evropskim sudom za ljudska prava saopštila je da je presuda, koja je konačna, te protiv nje nije dopušteno ni jedno pravno sredstvo, doneta 30. januara.

Firma Mladost Turist u bivšoj državi koristila je zemljište u Tisnom na kojem je upravljala dečjim odmaralištem 'Beograd', a sada se tamo nalazi osnovna škola.

U tužbi su isticali da je država nekretnine eksproprisala nakon početka rata, ali i da je Hrvatska 2004. godine ratifikovala Ugovor o pitanima sukcesije, kojim se obavezala da vrati tu imovinu vlasnicima, što nikada nije učinila. Zbog toga je firma tužilac smatrala da joj je povređeno pravo na mirno uživanje prava vlasništva, zaštićeno Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, saopšteno je.

"Evropski sud je, međutim, prihvatio pravno tumačenje hrvatskih sudova da sam Ugovor o pitanjima sukcesije (tačnije, njegov Aneks G), ne daje pojedinim fizičkim i pravnim osobama pravnu osnovu za povrat njihove predratne imovine, već da će takav povrat eventualno biti moguć tek kada bude sklopljen dodatni bilateralni ugovor između Republike Hrvatske i Republike Srbije, kojim bi se konkretizovale odredbe Aneksa G. Stoga je Evropski sud utvrdio da je zahtev firme podnosioca očigledno neosnovan", saopšteno je.

Izvor: Vebsajt N1, 23.02.2018.
Naslov: Redakcija