Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU: Unija poslodavaca poziva zainteresovane da dostave komentare na Nacrt zakona do 26. novembra 2019. godine


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dostavilo je Uniji poslodavaca Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu.

Intencija zakonodavca je da predložene izmene i dopune Zakona preciziraju i redefinišu određene norme čija je primena u praksi dovodila do određenih problema i stvarala tzv. vakum situacije, kao i da redefiniše norme koje se odnose na bankarske garancije kako bi olakšala njihovu realizaciju kod instituta prava zakupa u postupcima konverzije. Predloženi Nacrt zakona trebao bi da omogući konačnu transformaciju zemljišta u Republici Srbiji.

Komentare, predloge i sugestije na Nacrt zakona možete dostaviti najkasnije do utorka 26. novembra 2019. godine na mejl adresu: j.budimcevic@poslodavci.rs, kako bi Unija mogla da ih objedini i zauzme jedinstven stav.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca, 20.11.2019.
Naslov: Redakcija