Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA: Neophodne izmene Uredbe, radi sprovođenja postupka za javnu nabavku lekova sa A i A1 Liste za 2017. godinu


Grupacija veledrogerija Privredne komore Srbije razmatrala je problematiku objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku lekova sa A i A1 Liste lekova za 2017. godinu. Preduslov za sprovođenje postupka je usklađivanje Plana mreže zdravstvenih ustanova sa faktičkim stanjem na tržištu donošenjem izmena Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova ("Sl. glasnik RS", br. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012, 8/2014 i 92/2015), istaknuto je u PKS.

Prilikom raspisivanja predmetnog postupka javne nabavke lekova sa Liste A i Liste A1 Liste lekova, Republički fond za zdravstveno osiguranje nije uzeo u obzir objektivne okolnosti na tržištu, koje se ogledaju u tome da sve veći broj državnih apoteka (apoteka iz Plana mreže) postaje nelikvidan, te da nije u mogućnosti da izvršava svoje finansijske obaveze. To znači da određeni broj ovih ZU de fakto ne postoji u momentu raspisivanja predmetnog postupka javne nabavke, a za sve veći broj je evidentno da neće biti u mogućnosti da prevaziđe nastale probleme u likvidnosti, te da će, i pre isteka roka na koji je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma u ovom postupku javne nabavke, prestati da postoje.

U ovom momentu preko 20 odsto ustanova iz Plana mreže, a koje su obuhvaćene predmetnim postupkom javne nabavke, ili je de fakto prestalo da postoji ili posluje uz blokadu računa i u uslovima prezaduženosti, kao i da se osnovano može očekivati da sve veći broj zdravstvenih ustanova iz Plana mreže svoje poslovanje neće uspeti da održi pre isteka roka na koji je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

Ova neusklađenost između faktičkog stanja na tržištu i Plana mreže ogleda se i u podatku da je po postupku centralizovane javne nabavke lekova sa Liste A i liste A 1 Liste lekova za 2016. godinu realizovano oko 60 odsto procenjene vrednosti nabavke.

Preduslov za sprovođenje predmetnog postupka javne nabavke je usklađivanje Plana mreže zdravstvenih ustanova sa faktičkim stanjem na tržištu donošenjem Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova.

Predloženo je da se postupak centralizovane javne nabavke Lekova sa Liste A i Liste A1 Liste lekova za 2017. godinu, broj javne nabavke 404-1-110/17-38, koji sprovode naručioci Republički fond za zdravstveno osiguranje i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, obustavi ili odloži do ostvarivanja prethodno navedenih preduslova.

Nakon dve godine sprovođenja CJN za lekove sa Liste A i A1, 21 državna apoteka ima veće obaveze od svoje celokupne (knjigovodstvene) imovine a 5 državnih apoteka je u blokadi.

Predstavnici Grupacije veledrogerija su učestvovali na sastanku koji je organizovala Komora zdravstvenih ustanova Srbije u okviru zajedničke inicijative i prezentovanja predloga mera za rešavanje problema dugovanja zdravstvenih ustanova koja na dan 17.10.2017. iznose 13,04 milijardi dinara. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Farmaceutske komore.

Potraživanja članica Grupacije veledrogerija od zdravstvenih ustanova apoteka za isporučene lekove po CJN se uvećavaju 45 miliona dinara mesečno za ukupan dug, a 83 miliona dinara mesečno za dospeo dug.

Potraživanja članica Grupacije veledrogerija od zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijernog tipa za isporučene lekove po CJN se uvećavaju 341 milion dinara mesečno za ukupan dug, a 201 milion dinara mesečno za dospeo dug.

Na sednici je bilo reči i o poslednjim dešavanjima na polju implementacije eRecept-a i procesu obrade recepata u apotekama.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 19.10.2017.
Naslov: Redakcija