Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA DONEO ZAKLJUČAK O TROŠKOVIMA KRIVIČNOG POSTUPKA: Prilikom odlučivanja o troškovima krivičnog postupka, sudovi u posebnom stavu treba da naznače da se usvojeni iznos troškova krivičnog postupka, koji padaju na teret budžetskih sredstava suda, isplate u roku do 60 dana od dana pravosnažnosti odluke


Visoki savet sudstva (VSS) je na sednici održanoj 22.09.2015. godine doneo Zaključak, koji se odnosi na troškove krivičnog postupka, a sa kojim svi sudovi treba da se upoznaju.

Na osnovu člana 13. alineja 28. Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011) i člana 31. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013), a u vezi sa članom 70. stav 3. Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013 i 40/2015 - dr. zakon) i članom 74. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon) VSS, na sednici održanoj 22.09.2015. godine, doneo je Zaključak da:

Prilikom odlučivanja o troškovima krivičnog postupka iz člana 261. stav 2. tačka 7. i člana 265. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), potrebno je da sudovi u posebnom stavu naznače da se usvojeni iznos troškova krivičnog postupka, koji padaju na teret budžetskih sredstava suda, isplate u roku do 60 dana, od dana pravnosnažnosti odluke.

Ovaj Zaključak, radi realizacije, VSS će dostaviti svim sudovima.

Članom 70. stav 3. Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013 i 40/2015 - dr. zakon), između ostalog, propisano je da je VSS nadležan za predlaganje dela budžeta za rad sudova za tekuće rashode, raspodelu ovih sredstava, kao i vršenje nadzora nad namenskim korišćenjem budžetskih sredstava.

Članom 74. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon), između ostalog, propisano je da je VSS u okviru svojih ovlašćenja, odgovoran za računovodstvo transakcija pravosudnih organa koji spadaju u njegovu nadležnost.

VSS je prilikom donošenja ovog Zaključka imao u vidu česte blokade računa sudova, koje nastaju usled prinudnih izvršenja rešenja koja se odnose na troškove krivičnog postupka koji padaju na teret budžetskih sredstava suda, kao i da Zakonikom o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) nije propisan rok za isplatu troškova postupka.

VSS napominje da je pre donošenja odluke o visini troškova krivičnog postupka, odnosno usvajanja zahteva za naknadu troškova krivičnog postupka, potrebno da sud izvrši kontrolu podnetih troškova, kao i da se odluke o troškovima postupka odmah po pravosnažnosti, dostavljaju računovodstvu suda, kako bi iste bile isplaćene u propisanom roku. Na ovaj način izbegavaju se dodatni troškovi koji nastaju u postupku prinudnog ostvarivanja potraživanja, a koji direktno utiču na obim opredeljenih budžetskih sredstava za rad sudova.

Zaključak o troškovima krivičnog postupka možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 23.09.2015.