Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Lica koja poseduju nepokretnu imovinu, a koju izdaju, dužna su da u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda nadležnom poreskom organu prema mestu prebivališta podnesu poresku prijavu PP OPO, kao i ugovor o zakupu. Ustav RS garantuje pravo na nepovredivost stana, a poreski inspektori, shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, imaju pravo da uđu u stan poreskog obveznika samo uz odobrenje suda


Ukoliko bude poštovala Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i zakonske propise, Poreska uprava Srbije neće tako lako moći da "utera" u budžet oko 50 miliona evra poreza od 163.000 stanodavaca, pošto nema pravo da koristi podatke Republičkog zavoda za statistiku sa popisa stanovništva 2011. godine, a najviši pravni akt zemlje garantuje građanima pravo na nepovredivost stana.

Reč je o naplati poreza na izdavanje nekretnina koji iznosi 20 odsto iznosa kirije i posebna je vrsta poreza na dohodak građana. Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016), kako objašnjava advokat Đorđije Šubarić, poreski inspektor koji vrši kontrolu van poslovnih prostorija poreskog obveznika ima pravo da uđe u stan poreskog obveznika samo uz odobrenje suda.

- Po Zakonu o poreskom postupku, postoji obaveza poreskog obveznika, odnosno građanina, da sarađuje s poreskim inspektorima i daje potrebna obaveštenja i izjave na zahtev inspektora. Međutim, pošto Ustav garantuje pravo na nepovredivost privatnosti građana, odnosno da niko bez pismene odluke suda ne može ući u stan ili druge prostorije protiv volje njihovog držaoca, niti u njima vršiti pretres, onda su ovlašćenja poreskih inspektora sporna - kaže Šubarić i dodaje da sud procenjuje da li je narušavanje prava privatnosti stanara srazmerno cilju javnog interesa.

Kako građani nisu dužni da otvaraju vrata svakome ko na njih pozvoni, pitanje je kako će poreski inspektori uspeti da provere prijave koje dobiju vezano za neprijavljene stanare. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, savetuje građane da sve one koji im se pojave na vratima prvo pitaju na osnovu kog zakonskog člana ih legitimišu.

- Građani ne znaju šta piše u 600 zakona koji se tiču podataka o ličnosti, ali moraju da znaju da svakome ko pokuša da ih legitimiše traže na osnovu kog zakona to čini. Ko nema zakonski osnov, nema pravo da legitimiše - kaže Šabić.

On ističe i da je od Republičkog zavoda za statistiku dobio zvanično obaveštenje da će podaci prikupljeni na popisu stanovništva 2011. godine biti korišćeni u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 24/2011), odnosno da Poreska uprava neće moći da ih koristi.

- Ako bi se obrađivali lični podaci, to bi bilo suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) jer on predviđa da svrha obrade mora biti definisana nekim zakonom. To bi bilo nezakonito i prema Zakonu o popisu - kaže Šabić.

Poreska uprava pokušava da natera građane Srbije da prijave komšije koje izdaju stanove a ne plaćaju porez.

Putem sajta Poreski alarm može da se prijavi osoba za koju se sumnja da ostvaruje i ne prijavljuje prihode na osnovu izdavanja nepokretnosti u zakup, objašnjavaju u Poreskoj upravi.

Takođe, u PU napominju da su izrađeni i plakati kojima pozivaju građane da ispune svoje obaveze i da prijave neplatiše kao i da plate porez na prihode od izdavanja nekretnina. Ovi flajeri bi trebalo da počnu sa distribuiranjem po zgradama narednih dana, a sve kao uvod u veliku jesenju akciju kojom gazde i podstanare treba naterati da potpisuju ugovore.

"Neprijavljivanje prihoda je poreski prekršaj! Podnesi prijavu!" stoji na flajerima Poreske uprave iz koje navode da je stanodavac dužan da najkasnije u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda podnese poresku prijavu.

"Ukoliko zakupodavac nije podneo poresku prijavu, a Poreska uprava ima saznanja da navedeno lice ostvaruje prihode po osnovu izdavanja nepokretbnosti u zakup, sprovodi aktivnost iz okvira sopstvene nadležnosti", kažu u Poreskoj upravi.

Takođe, oni dodaju da su nedavno sproveli veću akciju provere plaćanja poreza.

- Poreska uprava je podnela pet krivičnih prijava protiv fizičkih lica, vlasnika nekretnina koji su ostvarivali prihode od naplaćenih zakupnina, a nisu prijavili nadležnom poreskom organu i pritom su izbegli plaćanje poreza na dohodak građana u iznosu od 14,7 miliona dinara - objašnjavaju iz PU.

Sve ovo delimično je uslovljeno i zahtevom Međunarodnog monetarnog fonda, koji je prilikom poslednje sesije srpskim vlastima naložio da se u suzbijanju sive ekonomije i u toj oblasti uspostavi red.

Izvor: Vebsajt Srbija Danas i Blic, 22.07.2016.
Naslov: Redakcija