Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA: Pojednostavljivanje postupka izdavanja radne dozvole za zapošljavanje, u cilju daljeg razvijanja povoljnijeg poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija


Osnovni razlog za usvajanje Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca, jeste preciziranje odredbi ovog zakona kojim se vrši pojednostavljivanje postupka izdavanja radne dozvole za zapošljavanje, a u cilju daljeg razvijanja povoljnijeg poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija.

Jedan od razloga za donošenje ovog zakona je potreba za skraćivanjem roka za sprovođenje testa tržišta rada, odnosno izdavanje radne dozvole za zapošljavanje. Naime, test tržišta rada podrazumeva da poslodavac, pre podnošenja zahteva, u određenom roku nije pronašao državljane Republike Srbije, niti lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada, odnosno stranaca sa ličnom radnom dozvolom, odgovarajućim kvalifikacijama sa evidencije organizacije nadležne za poslove zapošljavanja.

Zakon o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014 i 113/2017) poznaje sedam vrsta radnih dozvola i to: ličnu radnu dozvolu, radnu dozvolu za zapošljavanje, radnu dozvolu za kretanje u okviru privrednog društva, radnu dozvolu za upućivanje, radna dozvola za nezavisne profesionalce, radnu dozvolu za samozapošljavanje i radnu dozvolu za stručno osposobljavanje i usavršavanje.

Analiza podataka o izdatim dozvolama za rad, posmatrano od početka primene zakona, odnosno od 4. decembra 2014. godine do 31. decembra 2017. godine, pokazuje da je ukupno izdatih dozvola za rad 21.397. Najveći broj su upravo radne dozvole za zapošljavanje, 3.398.

Takođe, analiza podataka pokazuje nastavak trenda sve većeg izdavanja radnih dozvola za zapošljavanje u 2018. godini, tako u periodu od 1. januara do 14. maja 2018. godine, od 2.956 ukupno izdatih dozvola za rad, najveći broj čine radne dozvole za zapošljavanje, i to 1.329.

U periodu od početka primene zakona, posmatrajući izdate dozvole za rad strancu prema stepenu stručne spreme, uočeno je da najveći broj dozvola za rad izdaje strancima sa visokom stručnom spremom – 6.419, zatim slede stranci sa četvrtim stepenom stručne spreme – 5.954 i sa trećim stepenom stručne spreme – 1.743. Struktura izdatih radnih dozvola strancima sa visokom stručnom spremom pokazuje da je najveći broj stranaca koji se zapošljavaju tehničke struke, elektrotehnika, IT sektor, inženjering građevinarstva, saobraćaja, finansijski stručnjaci i drugi.

Praksa je pokazala da od početka primene Zakona o zapošljavanju stranaca postoji veliko interesovanje poslodavaca, kada su u pitanju interesi Republike Srbije ili međunarodno prihvaćene obaveze, da se omogući da stranac što pre stupi na rad. Kako su pitanju, po pravilu, visokokvalifikovani stranci, čiji je know-how od velikog značaja za dalji razvoj poslovnog okruženja u Republici Srbiji, predlaže se i ova navedena izmena.

Analiza napred navedenih podataka pokazuje svakako pozitivne efekte primene Zakona o zapošljavanju stranaca, koja daje mnogo precizniju sliku o broju i kretanju stranaca koji ostvaruju prava po osnovu rada u Republici Srbiji, imajući u vidu potpuno uređenje materije koja se odnosi na zapošljavanje stranaca i ostvarivanje prava na rad. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona jeste preciziranje i uređenje pojedinih odredbi u cilju efikasnijeg sprovođenja propisa u praksi, kao što je i razvijanje povoljnijeg poslovnog okruženja. Navedene izmene će doprineti boljem pozicioniranju Republike Srbije u smislu uvećanog obima investicija u Republiku Srbiju, posebno kada je u pitanju angažovanje visokokvalifikovanih stručnjaka koji obavljaju poslove od interesa za Republiku Srbiju, odnosno kada su u pitanju poslovi od međunarodnog značaja.

Imajući u vidu da je osnovni razlog za donošenje ovog zakona detaljnije uređivanje pojedinih pitanja u cilju efikasnijeg sprovođenja propisa u praksi, zatim da se predložene izmene odnose na materiju koja se mora urediti zakonom, ali i hitnost u postupanju, proizilazi da druge regulatorne opcije, poput donošenja novog zakona, ili neregulatorne opcije, poput informacionih kampanja, jednostavno nisu moguće. Uticaj koji ovaj propis proizvodi je svakako pozitivan, jer se oblast izdavanja dozvole za rad preciznije uređuje u odnosu na pojedine kategorije stranaca. Navedene izmene doprinose i pojednostavljenom skraćivanju samog postupka izdavanja radne dozvole. Rešenja iz ovog zakona uticaće pre svega na poslodavce kojima se skraćenjem perioda za koji se sprovodi test tržišta rada omogućava da blagovremeno, bez zastoja, obavljaju poslove koji su od interesa za Republiku Srbiju, ali i za određene kategorije stranaca obuhvaćene izmenama i dopunama zakona.

Primena ovog zakona neće stvoriti troškove ni građanima ni privredi, s obzirom da se ovim propisom ne uređuje nikakva nova finansijska obaveza privrednim subjektima i građanima, niti je potrebno obezbediti finansijska sredstva za sprovođenje ovog zakona. Naprotiv, očekuje se da će izmene i dopune ovog zakona imati pozitivne efekte na budžet Republike Srbije, naveo je ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Zoran Đorđević, obrazlažući Predlog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 21.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija