Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDSTAVLJEN IZVEŠTAJ O EFIKASNOSTI EVROPSKIH PRAVOSUDNIH SISTEMA: Srbija poštuje preporuke i smernice SEPEŽ-a prilikom donošenja važnih pravosudnih zakona


Srbija ima odličnu saradnju sa SEPEŽ-om i poštuje preporuke i smernice tog tela i prema njima se usmerava prilikom donošenja važnih pravosudnih zakona, istakla je ministarka pravde Nela Kuburović na predstavljanju Izveštaja Evropske komisije za efikasnost pravosuđa ("SEPEŽ") za 2018. godinu o efikasnosti i kvalitetu pravde u evropskim pravosudnim sistemima.

Ministarka je navela da su preporuke SEPEŽ-a bile posebno bitne i od velikog značaja prilikom izrade teksta novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje) iz 2015. godine i dodala da će smernice tog tela biti uzete u obzir i prilikom izmena i dopuna tog Zakona koje su u toku.

"Smernice SEPEŽ-a koje je Ministarstvo pravde takođe uzelo u obzir odnose se na položaj i ulogu veštaka u sudskim postupcima, a možda najrelevantnije za naše trenutne napore, kako Ministarstva pravde, tako i Vrhovnog kasacionog suda i Delegacije Evropske unije - jesu smernice vezane za unapređenje pravosudne statistike", istakla je Kuburović.

Ministarka je ukazala da su SEPEŽ smernice veoma važne u vezi sa izradom novog strateškog i zakonodavnog okvira za alternativno rešavanje sporova i naglasila da bi novi zakon o medijaciji trebalo da uspostavi ravnoteže između broja sudskih postupaka i broja medijacija, kako radi unapređenja efikasnosti pravosuđa u interesu građana, tako i zbog unapređenja privrednog ambijenta.

Pored navedenog, ministarka je istakla i da Srbija uvodi Pravosudni informacioni sistem i projekat Centralnog statističkog izveštavanja.

"Predviđeno je i da Srbija uvodi i razvija pravosudni informacioni sistem i sistem statističkog izveštavanja u skladu sa smernicama SEPEŽ-a, kako bi se, između ostalog, omogućilo merenje prosečnog trajanja sudskih postupaka", rekla je ministarka Kuburović.

Prema njenim rečima, i projekat Centralnog statističkog izveštavanja koji sprovodi Ministarstvo pravde zajedno sa Vrhovnim kasacionim sudom i Visokim savetom sudstva, omogućava izradu izveštaja o radu suda opšte nadležnosti "na klik", dok će do kraja godine sistem moći da pruža izveštaje o radu sudija, uz određene "alarme" za prekoračenje zakonskih procesnih rokova.

Ona je ukazala i da su izveštaji o prilivu i rešavanju predmeta, kao i o starim predmetima dnevno ažurni i dostupni građanima na Portalu sudova, sajtu Ministarstva pravde, kao i na državnom Portalu otvorenih podataka.

Kuburović je ukazala da je Ministarstvo pravde u protekle dve godine uložilo velike napore u unapređenje elektronske razmene podataka, odnosno Pravosudni informacioni sistem (PIS).

"Kroz PIS je do sada razmenjeno više od milion elektronskih upita, koji su zamenili najmanje dva miliona dopisa i napravili uštedu od preko 220 miliona dinara, računajući sve troškove razmene podataka tradicionalnim načinom. Trenutno je sudovima elektronski dostupno 16 različitih državnih i pravosudnih baza podataka", istakla je Kuburović.

Kako je dodala, procene za PIS su da može da ubrza sudski postupak od tri do šest meseci, a kao primer dala je Osnovni sud u Novom Sadu, gde je, koristeći to rešenje, 40 odsto manji broj sudija koji je raspoređen u toj materiji rešio skoro trećinu izvršnih predmeta.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici rekao je da su reforme u oblasti pravosuđa ključni uslov za put Srbije ka Evropskoj uniji, kao i za pružanje dobrog upravljanja i jače ekonomije u korist Srbije i njenih građana.

"Ovaj izveštaj pokazuje da je Srbija ostvarila napredak u rešavanju određenog broja pitanja vladavine prava, naročito u pravosudnom sistemu. EU je spremna da nastavi da podržava Srbiju u postizanju daljeg napretka", rekao je Fabrici.

Nekadašnji predsednik SEPEŽ-a u šef Sektora Ministarstva za ustavna pitanja, reformu, deregulaciju i pravdu Republike Austrije Georg Stava istakao je važnost podataka koji se prikupljaju za izveštaj SEPEŽ-a.

"Svi mogu da koriste, čitaju te podatke, tako da neko u Vašingtonu, u Svetskoj banci, ako razmišlja o zajmovima i programima, ako neko u MMF-u želi da sazna nešto o pravosuđu, može da pročita te podatke i da donese određene odluke. Zato je jako bitno imati kvalitetne podatke", istakao je Stava.

Na predstavljanju izveštaja, koje je organizovalo Ministarstvo pravde uz podršku IPA 2015 projekta "EU za pravdu – Podrška poglavlju 23" i u saradnji sa SEPEŽ-om obratio se i predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević.

SEPEŽ je posebno telo Saveta Evrope koje je sastavljeno od predstavnika svih 47 država članica Saveta Evrope, a osnovni cilj tog tela je da daje konkretne predloge za unapređenje pravosudnih sistema, kao i promovisanje efektivne primene načela, preporuka i pravnih instrumenata Saveta Evrope.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 18.04.2019.
Naslov: Redakcija