Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Poverenik će pokrenuti postupak ocenjivanja ustavnosti Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika, kao i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je njegov natpropis


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje kao dobro, normalno i očekivano to što su Visoki savet sudstva i Lekarska komora Srbije nakon dopisa Poverenika odustali od najavljenog potpisivanja Memoranduma o saradnji između Lekarske komore Srbije (LKS) i Visokog saveta sudstva (VSS).

Poverenik je dopisom, u nameri da deluje preventivno i spreči nastupanje štetnih posledica nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, ukazao da sadržina navedenog Memoranduma koja je predviđala obavezu VSS da od prvostepenih sudova pribavlja pravosnažne sudske odluke donete protiv zdravstvenih radnika, lekara o kojima bi potom obaveštavao LKS podrazumeva obradu podataka o ličnosti koja bi bila nedozvoljena, suprotna Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon).

Naime, članom 16. stav 1. tog Zakona propisano da, između ostalih, podaci koji se odnose na osudu za krivično delo smatraju naročito osetljivim podacima o ličnosti i da se mogu obrađivati na osnovu slobodno datog pristanka lica, osim kada Zakonom nije dozvoljena obrada ni uz pristanak.

Ustavne odredbe koje uređuju nadležnost VSS kao ni zakonske odredbe koje se odnose na VSS i LKS ne daju nikakav osnov za najavljenu obradu podataka o ličnosti. Istovremeno, odredbama Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009, 40/2010 i 102/2015), obrada podataka se definiše neprecizno i nejasno. A, što je najbitnije, Pravilnik generalno, kao podzakonski akt, po Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) ne može predstavljati osnov za obradu podataka o ličnosti, zbog čega će Poverenik i pokrenuti postupak za ocenu njegove ustavnosti, kao i ustavnosti Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) kojim je propisan.

Aktivnosti usmerene na ostavarivanje legitimnih ciljeva kao što su npr. unapređenje prava pacijenata ili borba protiv korupcije u zdravstvu, mogu se i moraju ostvarivati isključivo u skladu sa Ustavom i Zakonom i ne treba da budu predmet individualnih projekata, akcija ili improvizacija, koji te ciljeve mogu samo kompromitovati.

Poverenik smatra dobrim to što se konkretan slučaj okončao bez ikakvih posledica u vidu povrede Zakona i zakonom zajamčenih prava građana, ali da on svakako zaslužuje pažnju, jer je reč o još jednoj potvrdi da su postojeći pravni okvir i faktičko stanje u oblasti obrade podataka o ličnosti daleko ispod potrebnog i očekivanog nivoa.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 24.03.2016.
Naslov: Redakcija